Hans Cools

Voorzitter gemeenteraad

Hans Cools is gemeenteraadsvoorzitter  van Temse. Hans (°1986) groeide op in Temse, hij bleef zijn gemeente trouw, maar ruilde straat na straat in, om overal leef- en woonervaring op te doen. Eerst de Veldstraat en Schauselhoekstraat, later de Rozenlaan, Antwerpse Steenweg, Lijsterbeslaan en Krijgsbaan, nu uiteindelijk de Doornstraat. Professioneel startte hij als educatief medewerker bij Chiro Jeugd Vlaanderen en werd vervolgens vormingsbegeleider en coördinator bij Pimento vzw. In deze functies bouwde hij expertise op in groepsdynamica, management, visie-opbouw, lokaal beleid en fusietrajecten. Eigenschappen die in zijn politieke loopbaan ook van pas komen. Eind 2015 trok De Ambrassade Hans aan om mee te werken aan lokaal jeugdbeleid op Vlaams niveau en dat betekende meteen ook de start van Hans zijn lobbywerk en politieke engagement. Hij outte zich in 2016 als jong cd&v-er en bracht mee leven in de verjongde ploeg die naar de lokale verkiezingen van 2018 trok.
In januari 2019 legde hij de eed af als gemeenteraadslid en werd fractieleider voor onze partij. Na een telefoontje van kersvers cd&v-voorzitter Sammy Mahdi in augustus 2022 kwam hij aan het hoofd te staan van de poot community, het bewegingsluik van cd&v. 

Op persoonlijk vlak trouwde Hans in mei 2022 met Kelly, samen zijn ze trotse ouders van de tweeling Cyriel & Modest (°2020).

Contactgegevens
📱 0474202016