Georges Nagels

Fractieleider gemeenteraad

Ik ben Georges Nagels, getrouwd met Jing Zhiyan. Samen hebben we 5 kinderen en 4 kleinkinderen. Sedert 1993 woon ik in de Beekhoekstraat, daarvoor in de Pastoor Eykenslaan en de Kardinaal Cardijnlaan. Ik was tijdens die periode voorzitter van de Lintse CVP-jongeren, hulpbibliothecaris in de parochiale bibliotheek o.l.v. toenmalige bibliothecaris Flor Mees en in de parochie verantwoordelijk, samen met de latere OCMW-voorzitter Armand De Baets, voor het onthaal van nieuwe inwoners.

Van opleiding ben ik master in de staats- en bestuurswetenschappen. Beroepshalve was ik financieel beheerder en secretaris van verscheidene OCMW's en raadgever van premier Wilfried Martens en vervolgens binnen de Vlaamse regering van Wivina Demeester, Luc Van den Brande, Yves Leterme en Kris Peeters. Momenteel ben ik raadgever van viceminister-president en Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin Hilde Crevits. Mijn specialiteiten zijn: financiën, begroting, fiscaliteit, gebouwenbeheer, projectfinanciering, lokale overheden, woonbeleid en onroerend erfgoed.

In 2013 nam ik voor het eerst een lokaal mandaat op als raadslid van het OCMW en lid van het Bijzonder Comité Sociale dienst. Sedert 2019 ben ik gemeenteraadslid en tevens fractieleider van de CD&V fractie in de gemeenteraad. Deze mandaten beoefen ik in het belang van alle Lintenaren. Ik stimuleer waar mogelijk een nieuwe en andere politiek cultuur. Goede voorstellen of ze nu vanuit de meerderheid of vanuit de minderheid komen moeten worden gesteund.  Vanuit mijn mandaat als gemeenteraadslid ben ik lid van de politieraad van de politiezone Hekla en ondervoorzitter van de nieuwe woonmaatschappij Thuisrand.

Rust vind ik in mijn gezin en familie, in religie en in stiltebeleving. Ik ben tevens lid van de Diocesane pastorale raad van het Bisdom Antwerpen, een adviesorgaan van de bisschop.

Mijn speerpunten:
ZORGZAAM en SOLIDAIR BESTUUR. De graad van ontwikkeling wordt gemeten aan de zorggraad die de samenleving besteedt aan de minst weerbaren. Een kwalitatieve en betaalbare woning voor iedereen is een grondwettelijk recht. Voor mij zijn dit topprioriteiten !
MILIEU- en NATUURVRIENDELIJK BESTUUR. Aandacht voor natuur en stilte door verdere uitbouw van het natuurgebied bos- en beekhoek. Oog voor voldoende groen in de woonomgeving !
VERKEERSVEILIG BESTUUR. Invoering van zones 30 en fietsstraten met oog op verhoging van de leefbaarheid van  de dorpskern, de schoolomgevingen en de woonwijken !
SOCIAAL EN PARTICIPATIEF BESTUUR. Het sociaal weefsel van een dorp is ontzettend belangrijk. Daarom moeten we middenveld en verenigingsleven blijven ondersteunen. Onze vrijwilligers koesteren !
ZUINIG, EFFICIËNT en EFFECTIEF BESTUUR. Met minder middelen meer doen ! Elke euro tweemaal omdraaien. Vermijden van  prestigieuze projecten. Voor elke maatregel nagaan wat de impact is van die maatregel op onze gezinnen !

Contactgegevens
✉️ Beekhoekstraat 6, 2547 Lint