Gaverbeek wordt nog zichtbaarder in de stad

Publicatiedatum

Auteur

Margot Desmet

Deel dit artikel

De nieuwe poort tot de hippodroom in Waregem zet letterlijk en figuurlijk de deuren open

voor de verdere opwaardering van de Gaverbeek. Anderhalf jaar na deze realisatie kan deel

twee van dit regionale project zijn beloop nemen. De Gaverbeek wordt tussen de Zuiderlaan

en de hippodroom zo’n 180 meter open gelegd. Later volgen ook een wandeltraject en een

aantal beleefplekken langs die nieuwe loop. De werken zullen na Waregem Koerse volgend

jaar van start gaan.

 

De Gaverbeek is een onbevaarbare waterloop van eerste categorie, in het beheer van de VMM. De

beek is ingekokerd: weinig belevingswaarde dus. Om het water weer een zinvolle en kwalitatieve plaats

te geven in de stad, heeft Waregem samen met streekontwikkelaar Leiedal en de VMM een visie

opgesteld voor de opwaardering van de Gaverbeek. Ze wordt weer opengelegd en de oevers worden

heringericht om de belevingswaarde rond de loop van de beek te verhogen en het open water

aantrekkelijk te maken voor inwoners en passanten.

Beek geeft zich verder bloot

We leggen de Gaverbeek open langs de Zuiderlaan ter hoogte van de hippodroom, over een lengte van

ongeveer 180 meter. Daar zit de beek nu nog in een koker onder de grond. Naast het openleggen van

de Gaverbeek voorzien we ook een wandeltraject dat in verbinding staat met de poort tot de

hippodroom aan de ene kant en de woonwijk Het Spei aan de andere kant. Er komen ook een aantal

verblijfs- of beleefpunten, twee aan de zijde van de hippodroom en één ter hoogte van Het Spei. De

koker van de Gaverbeek zelf blijft behouden. Die zal dienstdoen als regenwaterreserve, goed voor zo’n

1,2 miljoen liter. Met dat water kunnen de pistes van de hippodroom worden besproeid. Zo vergroot nog

de connectie met deze site. De ontwerper, studiebureau Dertien12 uit Brugge, maakte een maquette en

lichtte dit vervolgtraject al toe tijdens een gemeenteraadscommissie.

Neem al even een duik in de ontwerpen van de 3 beleefpunten die zullen worden gerealiseerd bij het

verder openleggen van de Gaverbeek op het traject Hippodroom-Zuiderlaan-Spei:

Dat het openleggen van de Gaverbeek goed kan zijn voor de belevingswaarde staat vast. Maar ook het

streven naar een klimaatrobuuste omgeving en regio is een van de speerpunten van de VMM , de stad

Waregem en Leiedal.. Deze partners creëren samen een blauw-groen lint dat zich door de stad

kronkelt, met extra ruimte voor water en waterberging, rust en ontspanning, een middel tegen

hittestress… Met een beter waterkwantiteitsbeheer, zowel bij hoog- als laagwater, realiseren we een

natuurlijke structuur en een betere ecologische toestand. Het natuurbehoud en -herstel is goed voor de

landschappelijke waarde en beleving, maar ook voor de biodiversiteit, de fauna en flora.

Loop van de werken

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 12 maart 2024 ingediend. Zodra het dossier volledig en

ontvankelijk wordt verklaard, volgt er nog een openbaar onderzoek. Intussen bereiden we de

aanbesteding voor. Die is voorzien in het najaar. De werken zelf zouden pas na Waregem Koerse 2025

van start gaan. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met het paardenseizoen in de stad in galop. In

eerste aanleg ligt de focus op de aanpassingen kant hippodroom, om de piste klaar te hebben tegen

het seizoen van 2026. De openlegging van de beek kan dan aansluitend gebeuren los van de

paardenrenbaan.

Nieuws

Alle Groene Plekjes in Waregem op één kaart

Zes jaar na de eerste editie van de stadskaart Groene Plekjes is er nu een geactualiseerde versie. Deze week belandt de kaart in alle Waregemse brievenbussen. Meteen een ideale houvast om er deze zomer op uit te trekken in eigen stad.

Mural en groengevel aan stationsgebouw zorgen voor oase van kleur

Op zaterdag 6 juli werden de mural en groengevel aan het stationsgebouw van Waregem officieel ingehuldigd. Voortaan zullen zowel treinreizigers als passanten het station herkennen als een oase van kleur in plaats van een grijze plek. Met een totaalsom van 37 000 euro investeerde de stad stevig in de verfraaiing van de stationsomgeving.

Vernieuwde visvijvers helemaal klaar

In Desselgem zijn de vernieuwde Visvijvers officieel geopend. De Visvijvers vormden altijd al een uniek stukje natuur maar werden door ingrijpende werken nieuw leven ingeblazen. Dankzij nieuwe paden, boomgaarden, een mountainbikeroute en horecazaak Tegare vormen de Visvijvers nu een prachtige ontmoetingsplek voor jong en oud. De totale vernieuwing kostte ruim 800 000 euro.