Frank Jongbloet

Gemeenteraadslid, lid van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Ik ben Frank Jongbloet, papa van Robin, Michiel en Lennert en gehuwd met Caroline. Ik ben al vele jaren als kantoorconsulent voor CM aan de slag, actief binnen verschillende organisaties buiten en binnen het middenveld en daaruit voortvloeiend een politiek engagement opgenomen om ook daar Oostendenaars een stem te geven. Meer dan 20 jaar geleden ben in de politiek gestapt en zowel binnen het OCMW, als raadslid en de laatste legislatuur als gemeenteraadslid. Als actiefste gemeenteraadslid vanuit de meerderheid kwam ik onlangs in de pers op basis van m'n vele schriftelijke vragen en interpellaties. De permanente nachtopvang, aanpassing van de zorgpremies, vuilbakjes in de herentoiletten in openbare gebouwen en nog veel andere verwezenlijkingen, daar ben ik graag trots op.