Dirk Konings

Schepen

Dirk Konings, geboren op 4 april 1970 in Essen, is eerste schepen in Essen. Met meer dan 24 jaar ervaring in de gemeenteraad heeft hij een diepgaande kennis van lokale aangelegenheden en een sterk gevoel van betrokkenheid bij zijn gemeente.

Gedurende 18 jaar heeft Dirk al dienst gedaan als lid van het schepencollege in Essen. In deze functie heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het nemen van beslissingen en het vormgeven van het beleid dat de gemeente ten goede komt. Naast zijn politieke betrokkenheid heeft Dirk ook een halftijdse functie als adjunct-directeur aan het Sint-Jozefinstituut. 

Buiten zijn professionele en politieke activiteiten is Dirk een actieve vrijwilliger in verschillende verenigingen. Hij heeft zijn tijd en energie geïnvesteerd in voetbalclubs, de Chiro-beweging, VOSOG, de parochie en de wereldwinkel.

Dirk is getrouwd met Kath Suykerbuyk en samen hebben ze drie kinderen: Ties, Ems en Nore.