Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Er wordt zorg gedragen voor jong en oud!

In een WARME gemeente wordt er zorg gedragen voor jong en oud en valt niemand uit de boot.

In elke levensfase moet er, indien nodig, hulp aangeboden kunnen worden. Concreet moeten er voldoende crèches zijn, genoeg opvangplaatsen voor kinderen (vb tijdens vakanties), hulp voor gezinnen wanneer het (financieel) wat moeilijker loopt, opvangplaatsen voor ouderen, ondersteuning voor mantelzorgers, activiteiten voor ouderen, ... Kortom iedereen is gelijk en telt mee

Gerelateerde standpunten