"De betaler bepaalt"

Publicatiedatum

Auteur

Els Verté

Deel dit artikel

"DE BETALER BEPAALT" (26 JANUARI 2023)

 

Op de gemeenteraad van 26 januari 2023 stond opnieuw de goedkeuring van het Brownfieldconvenant op de agenda.

Onze fractie is niet tegen de reconversie van de site Microfibres, maar niet op de manier waarop deze thans op een ondoordachte manier voorligt.

Gert Schelstraete stelde opnieuw het mobiliteitsprobleem aan de kaak : er is niet onderzocht welke gevolgen 200 huizen, in combinatie met een grootwarenhuis en een ambachtszone aan mobiliteitsproblemen met zich kunnen meebrengen. 

Ook de 'buurtondersteunende functies' op het terrein, waarbij duidelijk werd gesteld dat 'buurt' ruim mag worden bekeken doet onze wenkbrauwen fronsen : het is duidelijk dat er vervoer van en naar het geplande warenhuis zal komen van Wetteren, Kalken, misschien zelfs Beervelde en Heusden. Dit is niet buurtondersteunend maar buurtoverstijgend. De houding van het bestuur in deze is in strijd met hun houding inzake de autokeuring. Blijkbaar geeft - volgens Open Vld en NVA - een autokeuring met een beperkt aantal lijnen en op afspraak meer mobiliteitsproblemen dan een nieuwe wijk met 200 woningen, een ambachtszone en een warenhuis van 1200 m2 ?  Fronst u ook uw wenkbrauwen?

Raadslid Koen De Wilde hekelde het feit dat er nog steeds geen beleidsvisie is op woonuitbreidingsgebieden. Maar het bestuur vindt het niet nodig om daar een visie over te hebben, want dat is een politieke kwestie.   Nochtans waren we op dat ogenblik toch bezig met politiek? Lag er geen gemeenteraadsbeslissing voor dan?

Koen vreest ook de concurrentie met de lokale middenstand maar ook dat wordt zonder problemen van tafel geveegd. Nochtans heeft men enige tijd geleden een personeelslid van de provincie Oost-Vlaanderen aangetrokken om na te gaan hoe de lokale middenstand kan overleven. De oplossing volgens de coalitie  : een grootwarenhuis... 

Voor Raadslid Els Verté was het deel van het contract waarin staat dat de gemeente Laarne zich zoveel als mogelijk zal aanpassen aan de plannen van Acasa de druppel te veel. Toen curator Jef Dauwe destijds de site verkocht aan Acasa meldde hij reeds dat de betaler bepaalt. Dit werd toen in alle toonaarden tegengesproken door het bestuur. Ook nu wordt er gemeld dat deze passage standaardblaba is. Dan kan het toch geen probleem zijn om dit er uit te halen ? 

Schepen Jacques vond alle argumenten maar een hypothetische discussie, terwijl alles toch wel zwart-wit staat neergeschreven. 

Men graat prat op participatie en men organiseert een infodag, waarop men vragen kan stellen, maar men legt de vragen  en de besognes die de buurt heeft gewoon naast zich neer.

Zoals raadslid Gert Schelstraete duidelijk verwoordde : al te vaak is men in Laarne aan projecten begonnen waar men beter op voorhand had nagedacht , maar wat niet werd gedaan en vervolgens veel problemen met zich mee brachten, niet in het minst op financieel vlak. En de middelen van de gemeente, dat zijn de middelen van onze inwoners. Daar moet zorgzaam mee omgesprongen worden. Gebruik gezond boerenverstand. 

Luister hier naar het ganse agendapunt.

Vertel ook gerust uw mening rond dit dossier !!

Nieuws

Alles wat u moet weten over de verkiezingen op 9 juni 2024

Op zondag 9 juni is het zo ver, dan kan u weer uw stem uitbrengen.

Hieronder vindt u praktische informatie

Nationaal Congres verkiezingen juni 2024

Op zondag 21 april was het verzamelen in de Nekkerbox in Mechelen.