Commotie over de komst van Queen Nikkolah

Publicatiedatum

Auteur

Henk Mahieu

Deel dit artikel

Gisteren vernamen we dat op 6 december, Sinterklaasdag, in ons stadhuis een ontvangst van ‘Queen Nikkolah’ zou worden georganiseerd.
‘Queen Nikkolah’ is, naar verluidt, “een nieuwe mythe voor kinderen die de raciale- en gendergrenzen van Sinterklaas ter discussie stelt”. Stellen dat deze aankondiging nogal wat stof deed opwaaien, is een understatement.
Op sociale media, en ook bij een aantal politieke partijen, worden de grote woorden niet geschuwd. We roepen op tot kalmte en sereniteit in dit debat, maar stellen duidelijk dat dit initiatief ook bij onze partij weerstand oproept.
De samenleving evolueert, en het is maar normaal dat ook tradities kunnen veranderen. De ‘roetpietenkwestie’ deed enkele jaren geleden de publieke opinie steigeren, maar heeft intussen bij een groot deel van de bevolking ingang gevonden. Met dit initiatief wordt echter in één beweging de hele traditie van Sinterklaas door de mangel gehaald en afgedaan als een achterhaalde, racistische gewoonte die in een moderne samenleving geen plaats meer zou mogen hebben.
Dat is een denkbeeld waar wij het grondig mee oneens zijn. Het Sinterklaasfeest brengt kinderen van heel uiteenlopende achtergronden samen en brengt blijdschap en plezier.
Dit initiatief roept bij veel mensen tegenstand op, en doet op die manier ook de eigen zaak – ironisch genoeg – meer kwaad dan goed.
Mag dit initiatief dan niet bestaan? Uiteraard wel!
Iedereen heeft recht op zijn/haar eigen opvattingen, en ideeën moeten kunnen botsen, maar niet in het Gentse stadhuis, en niet op 6 december.
Lees de reactie van fractievoorzitter Stijn De Roo aan De Gentenaar via deze link
Beluister de reactie van schepen Isabelle Heyndrickx aan Radio 1 via deze link.

Nieuws

Cd&v Gent stelt twaalf sterke kandidaten voor, leden spreken zich positief uit over programma

Cd&v Gent heeft 2024 vol ambitie ingezet. De traditionele nieuwjaarsreceptie werd gekoppeld aan een partijcongres. De leden spraken zich daar positief uit over het verkiezingsprogramma, dat daarmee in de finale fase terechtkomt. Daarnaast werden de eerste twaalf namen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekendgemaakt.

Begroting 2024 - wijziging budget en meerjarenplan

Op de gemeenteraad vond een debat plaats over de wijziging van het budget en meerjarenplan. Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst namen onze fractie.

Dit jaar al 572 overtredingen rond het niet in orde zijn van fietsverlichting !

Zichtbaarheid is cruciaal voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. In deze donkere winterdagen met heel wat regen en ook dit jaar weer wat sneeuw zijn de Gentse actieve weggebruikers extra kwetsbaar.