Cd&v Kasterlee en de Kempense heuvelrug

Publicatiedatum

Auteur

Bart Hermans

Deel dit artikel

GEEN COMMENTAAR? Waarom, daarom ?!Sommigen zijn verbaasd dat onze burgemeester en schepenen zich de voorbije weken niet publiek uitspraken over een lopend omgevingsdossier. De reden is eenvoudig. Wie als vergunningsverlener een juridische beslissing moet nemen, geeft tijdens een lopende procedure geen commentaar op het dossier, ook al beroert het de publieke opinie. Dat is zeker geen comfortabele positie. Maar burgers mogen verwachten van hun politici dat ze op basis van alle elementen op het juiste moment een gemotiveerde beslissing nemen. Wie vooraf zijn groot gelijk van de daken schreeuwt, is deontologisch niet goed bezig. Maar aangezien het betreffende omgevingsdossier werd ingetrokken, kan iedereen zijn vrijheid van spreken weer hernemen.

ONZE KEMPENSE HEUVELRUG

Wie de politiek in de gemeente Kasterlee volgt, weet dat de cd&v-bestuurders al heel wat mooie initiatieven hebben genomen in functie van de Kempense Heuvelrug :
-stukken woonuitbreidingsgebied op de heuvelrug worden geschrapt en niet meer ontwikkeld,
- versterking van de biodiversiteit
- meewerken aan het herstel van waardevolle biotopen via natuurbeheerplannen
- trekkersrol opnemen bij duurzame ontwikkeling van recreatie zoals in project de Slapende Reus
- opruimen van niet-vergunde chalets samen met ANB

BOUWSTOP tot beleidsplan ruimte?

Cd&v is deze legislatuur samen met coalitiepartner OVLD trekker van het nieuwe beleidsplan ruimte. Dat is volop in opmaak om voor de volgende decennia de visie op het ruimtelijk beleid in de gemeente Kasterlee te ontwikkelen. Daarin passen toekomstgerichte en duurzame manieren van wonen en het inrichten van de open ruimte. Cd&v Kasterlee wil heel wat woonuitbreidingsgebieden definitief schrappen om het groene en open karakter van onze drie dorpen te bewaren. Sedert dit beleidsplan ruimte in opbouw is, krijgen ontwikkelaars te horen dat ze geen nieuwe grote projecten kunnen opstarten in open ruimtegebied. Eerst wil cd&v Kasterlee via burgerparticipatie en inspraakkanalen een ruim gedragen visie juridisch vastleggen. Nieuwe plannen en projecten zullen die visie dan moeten volgen. Streefdatum om klaar te zijn met het Beleidsplan Ruimte Kasterlee is het voorjaar van 2024.

cd&v Kasterlee

Nieuws

cd&v team KLT: Ria uit Tielen en Hilda uit Kasterlee

cd&v teamKLT verwelkomt op zijn lijst 2 vrouwelijke senioren: Ria uit Tielen en Hilda uit Kasterlee

cd&v team KLT: Karlijn uit Kasterlee en Julie uit Tielen

cd&v team KLT stelt u weer 2 jonge vrouwelijke kandidaten voor: Karlijn uit Kasterlee en Julie uit Tielen.

cd&v team KLT: Robby Diels en Bieke Van Ballaer, twee politieke kleppers uit Tielen

Net zoals vorige week mogen we weer 2 kandidaten uit Tielen voorstellen.