Cd&v Gent lanceert speerpunten voor lokale verkiezingen

Publicatiedatum

Auteur

Henk Mahieu

Deel dit artikel

Cd&v Gent heeft haar belangrijkste speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 bekendgemaakt. In een bondige visietekst brengen we vijf ambities naar voren die voor ons essentieel zijn om verder vorm te geven aan Gent en waarop we ons onderscheiden van andere partijen. 

1. Cd&v wil niet vóór Gent besturen, maar met en door Gent. We vinden dat een stadsbestuur niet alles zelf moet doen, maar initiatieven die van onderuit komen moet ondersteunen, drempels moet wegnemen en moet zorgen voor een helder en eenvoudig kader. We willen meer vrijheid voor wie zich engageert, met een proactieve en klantgerichte dienstverlening. 

2. Cd&v wil dat de stad groeit op mensenmaat. Verdichting moet rekening houden met de eigenheid van elke wijk en deelgemeente, en moet voldoende meerwaarden voor de omgeving met zich meebrengen. Aandacht voor de stadsrand en de deelgemeenten is en blijft voor ons een belangrijk speerpunt. 

3. Cd&v wil meer investeringen in het openbaar domein. We willen de komende legislatuur flink extra investeren in een kwaliteitsvol en leeftijdsvriendelijk openbaar domein, meer publiek sanitair, drinkwaterpunten en rustbanken, en een inhaaloperatie op het vlak van voetpaden. 

4. Cd&v wil een minder polariserend mobiliteitsbeleid. Het mobiliteitsbeleid moet rekening houden met de behoeften van alle mensen, met hun sociaaleconomische achtergrond, leeftijd en fysieke mogelijkheden. 

5. Cd&v wil een compactere lokale overheid en een zorgvuldiger financieel beleid. Een kerntakendebat, een strakker financieel beleid en een afbouw van de schulden moeten de stadsfinanciën structureel gezonder maken. 

Lijsttrekker Isabelle Heyndrickx: “We kiezen ervoor om ruim voor de verkiezingen aan de Gentenaars duidelijk te maken wat onze speerpunten zijn. Met een duidelijk profiel positioneren we ons tussen het paarse verhaal van Voor Gent en dat van Groen. Hoe meer Gentenaars bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen voor cd&v stemmen, hoe meer we deze ambities en dit ideologische project ook zullen kunnen waarmaken.” 

Stijn De Roo, die de tweede plaats op de lijst inneemt, vult aan: “De komende maanden maken we, in dialoog met tal van organisaties, verenigingen en Gentenaars, verder werk van ons verkiezingsprogramma, met voor elk beleidsdomein de principes waarop we ons beleid willen stoelen en concrete actiepunten die we willen realiseren, van Armoede tot Zorg en van Afsnee tot Zwijnaarde.”

U vindt de volledige visietekst hier.

Nieuws

Cd&v Gent stelt twaalf sterke kandidaten voor, leden spreken zich positief uit over programma

Cd&v Gent heeft 2024 vol ambitie ingezet. De traditionele nieuwjaarsreceptie werd gekoppeld aan een partijcongres. De leden spraken zich daar positief uit over het verkiezingsprogramma, dat daarmee in de finale fase terechtkomt. Daarnaast werden de eerste twaalf namen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekendgemaakt.

Begroting 2024 - wijziging budget en meerjarenplan

Op de gemeenteraad vond een debat plaats over de wijziging van het budget en meerjarenplan. Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst namen onze fractie.

Dit jaar al 572 overtredingen rond het niet in orde zijn van fietsverlichting !

Zichtbaarheid is cruciaal voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. In deze donkere winterdagen met heel wat regen en ook dit jaar weer wat sneeuw zijn de Gentse actieve weggebruikers extra kwetsbaar.