Cd&v bijzonder kritisch voor meerjarenplan: “Spaarpot Heuvelland leeg tot op de bodem"

Publicatiedatum

Auteur

Nathan Duhayon

Deel dit artikel

De aanpassing aan het Heuvellands meerjarenplan kan niet rekenen op de steun van cd&v Heuvelland: “We merken dat enkele zeer dure projecten de financiële toekomst van de gemeente in gevaar brengen. De spaarpot wordt tot op de bodem geledigd.”

Cd&v raadslid Nathan Duhayon was kritisch voor het gemeentebestuur bij de besprekingen van het aangepaste meerjarenplan: “We hebben begrip voor stijgende energiekost en personeelskost, maar de verbouwingen aan de kerk van Kemmel is de grote slokop. Met een bedrag van 3,4 miljoen euro loopt dit prestigeproject nu al financieel uit de hand. Bovendien rekent het bestuur zich al rijk met 400.000 euro subsidies, waar ze geen enkele garanties op heeft. Hierdoor gaat het budgettair resultaat in 2024 en 2025 net niet onder nul, maar wordt er geen enkele rekening gehouden met eventuele onvoorziene omstandigheden in de komende jaren. Het plan houdt er bijvoorbeeld geen rekening mee dat de prijzen van leveranciers nog zullen stijgen omdat de lonen nog geïndexeerd moeten worden. Dit meerjarenplan brengt de financiële toekomst van Heuvelland in gevaar.”

“Bovendien wordt niet enkel de geldpot geleegd, maar wordt er ook gesnoeid in een aantal andere projecten”, gaat Nathan Duhayon verder. “Zo wordt er jaarlijks 10.000 euro minder voorzien voor het borstelen van de bestaande fietspaden en voorziet het bestuur voor het eerst geen geld meer voor de aanleg van het fietspad De Klijte – Ieper. Om de financiële situatie te redden kiest het bestuur ervoor enkele premies te schrappen en bijkomende bijdragen te innen. Zo wordt gesnoeid in toelagen voor waterzuiveringsinstallaties en voor het onderhoud van kleine landschapselementen. Tegelijk wordt de gemeentelijke uitleendienst een pak duurder gemaakt. Tenslotte geeft het bestuur zelf aan dat er door de hoge energiefactuur wellicht meer steunaanvragen zullen komen bij het OCMW, maar wordt hiervoor in de komende jaren niet meteen meer middelen voorzien. Dit meerjarenplan kunnen wij niet steunen.”

Nieuws

Volle lijst voor cd&v: "Veel ervaring naast zeven sterke nieuwkomers en een gedreven kopman"

Vier Heuvellandse scholen moeten voortaan zelf buitenschoolse kinderopvang organiseren

Huis-aan-huisblad juni 2024: zeven straffe kandidaten voor Heuvelland