Bart Plasschaert

Schepen van Vrije Tijd

Oostende is een Stad om te Zoenen! Ik ben een fan van Oostende, woon er graag en ben bezeten door de Zee. Laat ons verder inzetten op het Cultuuraanbod, en de problemen van vereenzaming en mobiliteit aanpakken.