Archeologisch onderzoek start op sportsite Lovendegem

Publicatiedatum

Auteur

Steven Lambert

Deel dit artikel

Tijdens de archeologische onderzoeken heeft men 493 sporen aangetroffen. Het gaat om grachten, greppels en kuilen waar aardewerk, bouwmateriaal, metaal en slakken werden aangetroffen.

Caroline Fredrick, schepen van sport

Het onderzoek zal ongeveer twee maanden duren, waarna we verder kunnen met de uitbouw van de site.
Kim Martens, burgemeester

PERSBERICHT 17 maart 2023

MASTERPLAN SPORT: START ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Ter hoogte van de Sportstraat 24 in Lovendegem (Lievegem) zal nieuwe sportinfrastructuur worden aangelegd, beter gekend als het masterplan Lovendegem fase 1. Vanaf 20 maart start het archeologisch onderzoek door de archeologen van Ruben Willaert nv, in opdracht van Farys en gemeentebestuur Lievegem, Dit onderzoek zal ongeveer 2 maanden duren.
Het volledige projectgebied heeft een totale oppervlakte van ca. 3,9 ha en is momenteel in gebruik als grasland. In het voorjaar van 2022 vonden reeds enkele vooronderzoeken plaats op het terrein.
Een eerste vooronderzoek bestond uit een landschappelijk bodemonderzoek. Hiervoor werden op het terrein 20 boringen geplaatst. Dit vond plaats in september 2022 waarna het proefsleuvenonderzoek gefaseerd werd uitgevoerd in oktober en december 2022.

Tijdens deze onderzoeken heeft men 493 sporen aangetroffen. Het gaat om grachten, greppels en kuilen. Ook werden er 20 vondstnummers uitgeschreven waarbij aardewerk, bouwmateriaal, metaal en slakken werden aangetroffen. Het aardewerk dateert zowel uit de Romeinse periode als uit de volle middeleeuwen. Dit alles liet toe te besluiten om over te gaan tot een volledige blootlegging van het terrein.

De werfzone is in deze periode niet toegankelijk omwille van de integriteit van het onderzoek.
Verdere info en communicatie naar de omwonenden zal verlopen via de gemeentelijke website www.lievegem.be/sport/masterplan en een tijdelijke nieuwsbrief voor alle geïnteresseerden.

Caroline Fredrick, schepen van sport
Kim Martens, burgemeester

Nieuws

Vernieuwing Reglement Infoborden Lievegem: Gebruiksvriendelijker voor Verenigingen

Het reglement voor de infoborden in Lievegem, cruciaal voor lokale informatievoorziening, is na evaluatie aangepast om het gebruik voor verenigingen te vereenvoudigen. De wijzigingen betreffen een logischere benaming van locaties, een bijgestuurde werkwijze met transportkosten voor de leverancier, en een prijsaanpassing. Nieuw is stockage en hergebruik, en de procedure is nu gemakkelijker voor verenigingen, wat bijdraagt aan een efficiëntere communicatie en duurzaamheid.

CD&V Plus Lievegem lost volgende namen

LIEVEGEM- CD&V Plus Lievegem lanceerde enkele weken geleden een filmpje waarin de nummer één, twee en drie voor de verkiezingen in oktober bekend gemaakt werden. Met de lancering van een eerste ‘pluskandidaat’ weten we dat ze als verruimingslijst naar de kiezer trekken. De volgende drie namen vormen geen verrassing.

 

Infomarkt werken verkeersveiligheid Eeksken