Aanleg fietspaden Meldert weldra van start

Publicatiedatum

Auteur

Chelsea Nshuti

Deel dit artikel

De ambitie is duidelijk : investeren in fietspaden voor meer verkeersveiligheid en meer fietsgebruik.

Na de realisatie van de fietspaden in de Thiewinkelstraat kijken we nu vooruit naar Meldert. Met de afbraak van de voormalige frituur “ De Graal “ werd het startsein van de grootse werken al gegeven. Binnenkort start nu ook de aanleg van nieuwe fietspaden. Hiervoor werd tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen de aannemer aangeduid die deze werken zal uitvoeren.

Vanaf het dagcentrum ’t Hoeveke tot aan het kruispunt van de Geeneindestraat wordt aan beide zijden van de rijweg een fietspad aangelegd. In de bebouwde kom van Meldert worden tevens voetpaden voorzien en de schoolomgeving wordt heringericht tot een veilige schoolomgeving. Alle bushaltes zullen toegankelijk zijn voor mindervaliden en in de bocht aan de Mellaerstraat komt een middengeleider zodat fietsers veilig kunnen oversteken.

          

Gelijktijdig wordt ook een gescheiden riolering aangelegd waardoor het huishoudelijk afvalwater niet meer in de grachten zal terechtkomen maar afgevoerd wordt naar het waterzuiveringsstation in Halen.

          

De werken zullen bijna twee jaar in beslag nemen en het totale project kost 7,7 miljoen euro.

Voor aanvang van de werken organiseren wij ook nog een infovergadering voor de buurtbewoners om de fasering en de werken toe te lichten.

Nieuws

Nieuwe jeugdlokalen KLJ Linkhout: werken gestart!

CD&V Lummen neemt deel aan Zwerfvuilactie 2024 van Straat.net

Bib elke dag open van 8u tot 22u