Zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie

Publicatiedatum

Auteur

Els Verté

Deel dit artikel

In de Peperstraat in Kalken klonken leden en sympathisanten van de CD&V Laarne-Kalken op 2023.

Met ruim meer dan 100 aanwezigen was het een zeer geslaagde editie.

 

Kersvers voorzitter Didier Combel dankte uiteraard zijn voorganger Alex Desmet en stelde dat er veel uitdagingen maar ook kansen staan te wachten.

Fractieleider Gert Schelstraete betreurde dat politiek tegenwoordig meer en meer via sociale media gevoerd wordt. Hij deed een oproep naar de hogere politieke regionen om het onderwijs te hervormen én middelen vrij te maken voor de meest kwetsbaren onder ons.

Maar hij hekelde ook het het getalm en geknoei in een aantal lokale dossiers : het natuureducatief centrum, de gemeenteschool in Laarne,  de multifunctionele accommodatie in Kalken. Dit getalm en geknoei kost de gemeente Laarne en dus zijn inwoners vele honderdduizenden euro’s. 

In navolging met de nationale en lokale  voorzitter werd ook respect gevraagd voor de ouderen onder ons en zal CD&V blijven hameren op de nood aan bejaardenwoningen.

Vooraleer staatssecretaris voor Asiel en Migratie, mevrouw Nicole De Moor, het woord kreeg, werden door Els Verté, voorzitter van de lokale Vrouw & Maatschappij-afdeling,  eerst nog 2 dames in de bloemetjes gezet : Diane Van De Velde en Annie Paelinck kregen de Gerberaprijs voor hun onverdroten inzet voor de lokale gemeenschap. Zij ontvingen, naast een warm applaus ook een uniek hangertje van de lokale glaskunstenaar Joris Messiaen.

CD&V Laarne-Kalken kan terugblikken op een zeer geslaagde start van 2023. Het enthousiaste team is duidelijk klaar voor de toekomst !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder vind je ook de tekst van de speeches van de lokale CD&V :

Tekst Didier Combel , voorzitter

Goeiemorgen allemaal!

Van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie.  

Bedankt!  Bedankt om Peter Raman en mij het vertrouwen te geven om deze mooie partij de leiden.

En bedankt  Alex voor de voorbije jaren als voorzitter.

We zouden het snel vergeten maar ik wil jullie vooreerst een voorspoedig en gezond 2023 wensen.   

RESPECT, dat hoorden we vorige week al in de speech van onze nationale voorzitter Sammy Mahdi.    En hij heeft gelijk!  

Als er iets is dat de politiek kan gebruiken dan is het wel RESPECT.  Respect voor  andere ideologiën , respect voor andere ideeën, respect voor jong en oud maar bovenal, respect voor elkaar! 

En ik wil hier ook mijn respect betuigen.  Respect voor alle mensen die zich al jaren onbaatzuchtig voor onze partij inzetten.   En respect voor onze fractie die zich telkens opnieuw van hun beste kant laten zien op de gemeenteraad en het BCSD.   Ik kan als nieuwbakken voorzitter alleen maar fier zijn op z’n team!  

Ik ben ervan overtuigd dat we als partij kunnen, nee, niet kunnen maar zullen groeien.  Ik ben ervan overtuigd dat we nog altijd een partij zijn die haar plaatst heeft in deze maatschappij

Er liggen heel veel uitdagingen maar ook kansen voor ons weggelegd.  

Leten we het nieuwe jaar ingaan met een glimlach, met een gezonde dosis zelfspot en met de wetenschap dat we, samen, alles aankunnen.  Laten we ons blijven verenigen en laten we ons blijven lachen, zelfs in de moeilijkste tijden.

Laten we een geweldig nieuwjaar tegemoet gaan.

Dank u!

En dan geef ik nu graag het woord aan onze fractievoorzitter Gert Schelstraete.

 

Tekst Gert Schelstraete, fractieleider :

Beste aanwezigen,
Laat me beginnen jullie allen een vreugdevol en gezond 2023 toe te wensen.Enkele woorden op onze nieuwjaarsreceptie vanuit de fractie.

Ann en Gerda die zich in het BCSD inzetten om onze meest kwetsbare inwoners de
broodnodige steun te geven

Els, Kristien, Stijn, Koen en Vincent die zich samen met mij in de gemeente- en OCMWraad
inzetten om vanuit de oppositie het beleid bij te sturen waar nodig, zoals steeds kritisch en
constructief.

Bedankt voor de goede samenwerking het afgelopen jaar en ik kijk alvast uit naar het
vervolg de komende jaren!


Een jammere trend in politiek is dat er steeds meer en meer politiek gevoerd wordt via de
sociale media. Vaak met halve waarheden en heel ongenuanceerd. Ik betreur dat.


Wij als beleidsmakers moeten meer bezig zijn met de toekomst. De verre toekomst.
Wij moeten een beleid voeren dat perspectief biedt voor de komende generaties.


En ja, ik ben vaak beschaamd in de Federale en Vlaamse regering die geld uitgeeft die onze
kinderen of kleinkinderen nog moeten verdienen


Terwijl het fundament om deze inkomsten te genereren - ons onderwijs - achteruitgaat. Beste staatssecretaris, als ik uw 1 boodschap vanuit Laarne mag meegeven:
Hervorm voor het te laat is
Hervorm voor de financiële markten ons een hervorming die echt pijn zal doen zullen
opdringen.
Hervorm en verschuif meer middelen naar onderwijs zodat onze kinderen - ons levend
kapitaal - gewapend zijn voor de toekomst. En maak daarnaast ook meer geld vrij voor zorg
voor de kwetsbaren onder ons.

Helaas moet ik jullie melden dat we ook in Laarne niet altijd de goede kant opgaan.


De afgelopen gemeenteraad kregen we kennis van de update van het meerjarenplan.
Voor het eerst kijken we tegen een negatieve autofinancieringsmarge aan in Laarne.
Dit is het resultaat in het getalm en geknoei in heel wat dossiers.


Getalm in de bouw van het natuureducatief centrum. Eindelijk werd deze week tot de
afbraak van de oude loods aan de voormalige zoutfabriek overgegaan.
Echter werden onlangs de plannen voor het te bouwen natuureducatief centrum naar de
vuilbak verwezen wegens nalatigheid van de architect. Die had er geen rekening mee
gehouden dat de bestaande betonstructuur - die zou behouden worden - door het zout
dermate was aangetast dat deze alsnog niet meer bruikbaar zou zijn. Resultaat: de bouw
van het natuureducatief centrum is op de lange baan geschoven.


Getalm in de bouw van de school in Laarne waar niet. Ik herhaal niet met de buurt overlegd
werd met de bezwaarschriften als gevolg en de vernietiging van de plannen van de provincie
die daaruit volgde. Gelukkig erkende de buurt het belang van de school en werd er dankzij
een bemiddelaar (trouwens van CD&V - signatuur) een oplossing gevonden. Echter zal de vertraging een gigantisch extra budget vragen die boven het miljoen kan stijgen.


Geknoel was er ook bij de bouw van de multifunctionele accommodatie - zeg maar
voetbalkantine - in Kalken. Hierbij was de totale kostprijs maar liefst 300000 euro hoger
zonder dat deze dan naar behoren was afgewerkt. Ook hier kregen we minder voor meer.


Ik moet onze fractie prijzen voor hun oplettend oog. Het nalezen van de notulen is van enorm belang. Zeker bij het punt van het RUP van de voormalige microfibers site waarbij de meerderheid 5 bouwlagen zou gaan toestaan. Onaanvaardbaar vonden wij dit en we zijn dan ook positief dat ons amendement van max 3 bouwlagen werd goedgekeurd, al was het door sommigen met lange (blauwe) tanden.


Deze week was het Sammy-time. Onze nationale voorzitter maakte een gesmaakte en
opmerkelijke passage in het populaire TV programma Het Huis.
Respect voor hetgeen hij doet.
Respect is ook het woord dat hij nieuw leven inblies tijdens zijn speech vorige week.
Meer bepaald voor de 60-plussers. Ietsje ouder, maar niet versleten.
Ja, we mogen meer respect tonen voor de ouderen in onze samenleving.
Ook in Laarne moeten we investeren in onze ouderenvoorzieningen.


Nieuwe bejaardenwoningen blijven voor CD&V prioriteit. Dankzij een samenwerking met
Eigen Dak worden er nu ook sociale woongelegenheden gecreëerd voor bejaarden. Echter:.we moeten en zullen ook de bejaardenwoningen in Kalken gaan vernieuwen.
Dit blijft prioritair voor CD&V naar 2024 toe.


Tot slot wil ik jullie nog een fijne zondag wensen en laten we samen klinken op 2023!

 

Tekst Els Verté, voorzitter Vrouw & Maatschappij Laarne-Kalken : 

Dames en heren, ook van mijnentwege, heet ik u welkom op onze CD&V-receptie. 

Als lokale voorzitter van V&M mag ik vandaag de Gerberaprijs uitreiken.

Met de Gerberaprijs willen we jaarlijks een verdienstelijke inwoner in de kijker zetten .

We hebben hiervoor een uniek en prachtig hangertje laten ontwerpen door een lokale glaskunstenaar, Joris Messiaen. 

Op de vergadering van Vrouw en Maatschappij waren we er redelijk snel uit wie met deze prijs zouden bekronen. Ik kan u al verklappen dat het 2 dames zijn.  Door corona hebben we  immers besloten om wat in te halen en meteen 2 personen te nomineren. Dat is de officiële reden, de echte is dat we gewoon niet konden kiezen tussen deze prachtdames.

Kent u het gezegde : op het pad der vriendschap bloeien de mooiste bloemen.  Ze heten verdraagzaamheid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen.

De beide dames belichamen dit helemaal. 

Het zijn ook echte bezige bijtjes, ze hebben een zeer groot hart, staan altijd klaar, of het nu voor de moeder is, de dochter of voor minderbedeelden en vluchtelingen die hulp kunnen gebruiken.

Of het nu de senioren, de gezinsbond, de mondiale raad of meubels ophalen is voor zij die hier nood aan hebben : op deze vrouwen kan je rekenen.

Dames en heren, ze zullen u niet onbekend zijn. Mag ik uw applaus voor Diane Van De Velde en Annie Paelinck.

Nieuws

Alles wat u moet weten over de verkiezingen op 9 juni 2024

Op zondag 9 juni is het zo ver, dan kan u weer uw stem uitbrengen.

Hieronder vindt u praktische informatie

Nationaal Congres verkiezingen juni 2024

Op zondag 21 april was het verzamelen in de Nekkerbox in Mechelen.