Yves Poppe herkozen als voorzitter CD&V en Pieter D'hauwer verkozen in Provinciale Partijraad CD&V Oost-Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

willem van steendam

Deel dit artikel

In de voorbije maanden hielden alle lokale en provinciale CD&V-afdelingen bestuursverkiezingen. Een mix van ervaren en nieuwe gezichten moet de werking van iedere afdeling klaarstomen richting de verkiezingen 2024. In Berlare is dit niet anders. Voorzitter van CD&V Groot-Berlare Yves Poppe werd herkozen met meer dan 97% van de stemmen. Hiermee start zijn derde ambtstermijn. Ook Pieter D’hauwer wist de Oost-Vlaamse CD&V-leden te overtuigen en werd verkozen in de vernieuwde Provinciale Partijraad van CD&V Oost-Vlaanderen. 

In de voorbije maanden hielden alle lokale en provinciale CD&V-afdelingen bestuursverkiezingen. Een mix van ervaren en nieuwe gezichten moet de werking van iedere afdeling klaarstomen richting de verkiezingen 2024. In Berlare is dit niet anders. Voorzitter van CD&V Groot-Berlare Yves Poppe werd herkozen met meer dan 97% van de stemmen. Hiermee start zijn derde ambtstermijn. Ook Pieter D’hauwer wist de Oost-Vlaamse CD&V-leden te overtuigen en werd verkozen in de vernieuwde Provinciale Partijraad van CD&V Oost-Vlaanderen. 

Met de herkiezing van Yves Poppe tot voorzitter van CD&V Groot-Berlare bevestigt de afdeling haar richting die ze sinds de verkiezingen 2018 is ingeslagen. CD&V was de enige partij die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen steeg t.o.v. haar resultaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2012. “Het doet me plezier ook de komende drie jaar het voorzitterschap te mogen opnemen”, zegt Yves Poppe. “Ik wil vooral inzetten op een kritische, maar constructieve oppositie die in partnerschap met de meerderheid zoekt naar de beste oplossingen voor de inwoners van Berlare, Overmere en Uitbergen. Daarnaast wil ik deze termijn gebruiken om verder in te zetten op vernieuwing en verjonging binnen de lokale afdeling zodat CD&V in 2024 met een nog sterkere ploeg naar de kiezer kan stappen. We willen het met CD&V nog beter doen in 2024 en het is onze ambitie om mee deel uit te maken van het bestuur.”

Met de verkiezing van bestuurslid Pieter D’hauwer in de Provinciale Partijraad van CD&V Oost-Vlaanderen wil CD&V Berlare haar banden en contacten binnen de Oost-Vlaamse werking en de regio Dender versterken. “Pieter was de geknipte persoon om vanuit onze afdeling naar voor te dragen”, verduidelijkt Yves Poppe. “Hij versterkt onze afdeling sinds 2019 toen hij samen met zijn vriendin verhuisde naar Berlare. Voordien was hij actief in de ploeg van CD&V Zele en nam hij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen onder leiding van de nieuwe burgemeester Hans Knop. Verder is hij ook professioneel actief binnen CD&V en de nationale politiek als parlementair medewerker van Kamerlid en eerste schepen van Dendermonde Leen Dierick.” 

“Het is belangrijk dat we als CD&V Berlare onze kijk op onze partij en de werking ervan kenbaar maken. CD&V heeft nood aan een nieuw elan en een duidelijke identiteit. Daar willen we vanuit Berlare ons steentje toe bijdragen door zelf de handen uit de mouwen te steken. Met veel enthousiasme zal ik dan ook meewerken aan een vernieuwde provinciale CD&V-werking binnen Oost-Vlaanderen”, benadrukt Pieter D’hauwer. 

Contactgegevens: 

Yves Poppe, tel. 0472 81 58 83

Pieter D’hauwer, tel. 0472 08 85 12

Berlare_Nieuws

Project 9290#cd&v wil hulp op het recyclagepark voorzien in afwachting van een nieuw containerpark

Project 9290#cd&v wil ondergrondse containers op het containerpark en enkele uren per week een wijkwerker inschakelen die de  inwoners kan helpen om hun materialen in de containers te doen belanden.

Met project9290#cd&v trapt Berlaarse cd&v-afdeling de verkiezingscampagne op gang

Cd&v heeft tijdens deze legislatuur meermaals vanuit de oppositie haar stempel gedrukt op het beleid. Denk maar onder meer aan dossiers als het kasteel van Berlare, het RUP Sport- en Cultuursite, het Nationaal Park Scheldevallei, verschillende ingrepen inzake verkeersveiligheid, de verhoging van belastingen via de gemeentelijke opcentiemen, de invoering van een jeugdcheck, mobiliteitsplan Overmere en Uitbergen …

Berlaarse gemeenteraad spreekt zich unaniem uit tegen het beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen

Op de gemeenteraad van 4 juli 2023 werd het beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ voorgesteld. “Het is goed dat we nadenken over hoe we in de toekomst willen wonen, werken en leven binnen een kwalitatieve ruimte. Maar de plannen van gedeputeerde voor Ruimtelijke planning An Vervliet (N-VA) stoten ons tegen de borst”, verklaart Yves Poppe voorzitter van Project9290#cd&v.