Nieuws

Stemmen met volmacht

Op 9 juni zijn er federale, regionale en Europese verkiezingen. Dat betekent dat je kan bepalen wie jou mag vertegenwoordigen in de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en het Europees Parlement. 

Alle meerderjarige Belgen hebben stemplicht. Dit betekent dat je moet gaan stemmen. Alle 16- en 17-jarige Belgen moeten ook voor het eerst gaan stemmen, maar enkel voor het Europees Parlement. Zij krijgen daar allemaal nog een uitnodiging voor.

Een volmacht geven

Als je een geldige reden hebt om niet te gaan stemmen, kan je een volmacht geven. Dit is ook niet verplicht. Geldige redenen hiervoor zijn: 

  • als je in het buitenland zit 
  • als je moet werken (als werknemer of zelfstandige) 
  • wegens ziekte of handicap 
  • als student 
  • als je wegens vrijheidsberoving niet naar het stembureau kan komen 

als je wegens (geloofs)overtuiging niet naar het stembureau kan komen

Verkeersveiligheidsproject Vlaanderenstraat - Rijsvenenstraat i.s.m. Provincie Antwerpen

Elektrische deelauto's te huur aan het gemeentehuis

Voortaan kan je gebruik maken van twee elektrische deelauto’s. Je kan kiezen uit een klein stadsautootje of een grotere bestelwagen. De auto’s hebben een vaste parkeerplaats met laadpaal aan het gemeentehuis. De reservatie en registratie van de ritten verlopen via de Share Mobility app.

Verkeersveiligheid op den buiten.

In samenwerking met lokale landbouwers leren leerlingen van het vierde leerjaar van alle scholen van Wuustwezel, hoe zij veilig kunnen fietsen op landbouwwegen wanneer tractoren naderen. 

145 ouderen kregen huisbezoek in 2023

In 2023 kregen 145 ouderen een aangenaam huisbezoek van één van de 15 vrijwilligers die via het dienstencentrum bij mensen thuis een gezellige babbel gaan maken.

Wuustwezel financieel gezond

Wuustwezel is financieel gezond en investeert volop in fietsveiligheid, ontharding, sportaanbod en aantrekkelijkheid van een plattelandsgemeente.

In het investeringsplan 2024 stelt het lokaal bestuur van Wuustwezel duidelijke doelen op het vlak van verkeersveiligheid en welbevinden door te kiezen voor een aanbod om zich te ontspannen en om van Wuustwezel een aantrekkelijke gemeente te maken.

“De afgelopen jaren werd Wuustwezel regelmatig vereerd met een titel”, stelt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “Zo zijn we door Vlaanderen erkend als kindvriendelijke gemeente, kregen we de titel van ‘Baanbrekende werkgever’ en zijn we nog volop in de running om Fietsgemeente van het jaar te worden. Prioriteiten die je ook terug kan vinden in het investeringsplan voor 2024. We staan voor heel boeiende tijden waarin we verder willen investeren in de fietsveiligheid, ontharding, sportaanbod en de aantrekkelijkheid van onze plattelandsgemeente. We zijn financieel gezond dus kunnen dus investeringen aan.”

Na sterretjesweide nu ook sterrenregister.

Wij hebben op elk van onze begraafplaatsen een sterretjesweide als teken van respect voor het verdriet van ouders van stilgeboren kindjes. Kan er ook een sterrenregister komen? Vroeg Anke Lostrie (CD&V raadslid).


Wapenstilstand 2023

Speech burgemeester Dieter Wouters

Aankoop noodwoning voor Wuustwezelse mensen in nood.

Afgelopen OCMW raad werd beslist om een nieuwe duurzame woning aan te kopen. 

Wuustwezel in ATV nieuws

Schepen van Jeugd Ilke Pompen plaatste samen met de jeugddienst in elke school Willy Wezel.

Via deze Willy Wezel kunnen de kinderen hun ideeën delen met de gemeente verteld Ilke aan ATV.