Wouter Verbeke

Bestuurslid

Ik ben geboren en getogen in Leefdaal, waar ik een heerlijke jeugd beleefde: naar school in de gemeentelijke basisschool, voetballen bij VC Leefdaal Vooruit, met de vrienden naar 2Hoog, …

Na mijn studies woonde ik een aantal jaren in Leuven, maar in 2020 keerde ik terug naar mijn heimat en woon ik opnieuw in Leefdaal, samen met mijn echtgenote en twee kinderen. Die gaan op hun beurt naar GBS Leefdaal en zijn enthousiaste leden van de lokale Chiro en Atletiekclub. Zelf was ik blij me opnieuw te kunnen aansluiten bij toneelvereniging Laban en me te engageren bij cd&v.

Ik vind onze gemeente een prachtige plek om te leven: prachtige natuur in overvloed, een breed aanbod aan verenigingen en sportclubs, en toch nabij Brussel en Leuven waar je alles vindt wat je verder nodig hebt.

Uiteraard kan alles beter. Maar dat vraagt mensen die zich inzetten om die verbetering met visie vorm te geven en ze te realiseren door samen te werken. Daarom heb ik me in 2021 geëngageerd als bestuurslid bij cd&v: om me in te zetten voor een warme, sociale en inclusieve gemeente, met oog voor de noden en wensen van iedereen – want elke mens telt. 

Als hoogleraar aan de KU Leuven ben ik bijzonder bekommerd om kwaliteitsvol onderwijs, en wil ik me met volle overgave inspannen om de ondersteuning van onze basisscholen door de gemeente te optimaliseren. Als bouwkundig ingenieur met een specialisatie in verkeerskunde wil ik werken aan een slim mobiliteitsplan, zodat iedereen zich veilig en efficiënt kan verplaatsen. Als fervent fietser heb ik hierbij veel aandacht voor de zwakke weggebruikers, en wil ik me inzetten voor leefbare en levendige dorpskernen. Tenslotte wil ik me als redelijk groene jongen voluit engageren voor een sterk gemeentelijk natuur-, milieu- en klimaatbeleid.