Wommelgem

Over Gemeentebelangen Wommelgem
Wij denken aan de toekomst.

Gemeentebelangen - CD&V Wommelgem heeft één lokaal ideaal, namelijk van Wommelgem een aangename, betaalbare, groene en goed bestuurde gemeente maken. Wij willen onze gemeente klaarmaken voor de vele uitdagingen van de toekomst. Maar bovenal staan voor ons Wommelgem en haar Wommelgemnaren centraal.

Welke idealen streven wij na?

“Warm gevoel, frisse wind”. We zetten in op verbinden, vooruitkijken en warmte.

Als partij willen we onze inwoners verbinden. Met elkaar, met verenigingen, met buurten en verbinden als gemeenschap. Iedere Wommelgemnaar moet het gevoel hebben van thuiskomen in onze gemeente.

Daarnaast willen wij het warme gevoel in onze gemeente koesteren. Een sociaal beleid, waarin iedereen zijn gading kan vinden. Mensen die op zoek zijn naar nieuwe contacten, maar ook mensen die tegenslagen kennen en extra ondersteund moeten worden. Als gemeente moeten we dit kunnen faciliteren. Wij moeten de juiste elementen kunnen aanreiken die voor een warm Wommelgem kunnen zorgen.

Beleid voeren is ook vooruitkijken en denken aan de toekomst. Krachtig en transparant bestuur met een duidelijke communicatie, voldoende inspraakmogelijkheden en tastbare resultaten. We staan open voor dialoog en horen graag van de mensen wat anders of beter kan of wat zeker moet behouden blijven. Daar gaan we mee aan de slag. Gemeentebelangen – CD&V wil Wommelgem voorbereiden op de uitdagingen van morgen.

Meer info:https://www.facebook.com/gemeentebelangenwommelgem