Willem Van Steendam

Lid Bijzonder Comité van de Sociale Dienst - Lid Afdelingsbestuur

Lid Afdelingsbestuur, Bestuurslid, Raadslid Bijzonder Comité Sociale Dienst