Wij garanderen wat u belangrijk vindt: uw inkomen, uw welzijn en uw veiligheid.

Gepubliceerd

Deel deze reden

Bij cd&v staat de veiligheid, het welzijn en het inkomen van onze burgers centraal. Deze drie pijlers zijn essentieel zijn voor een kwaliteitsvol en gelukkig leven. Onze partij zet zich in om deze zekerheden te waarborgen door middel van effectief en doordacht beleid.

Een stabiel inkomen is de basis van economische zekerheid. Wij pleiten voor eerlijke lonen, lagere belastingen voor werkende mensen en een herziening van het pensioensysteem om ervoor te zorgen dat iedereen die hard werkt, kan genieten van een welverdiend pensioen. Onze belastinghervorming is gericht op het verminderen van de druk op de middenklasse en het eerlijk verdelen van de lasten, zodat iedereen een eerlijke bijdrage levert.

Uiteraard is er meer dan geld alleen, met onze focus op welzijn is uw zorg onze zorg. Het betekent ook toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg, onderwijs en een gezonde work-life balance. Wij investeren in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de zorg die zij nodig hebben, ongeacht hun financiële situatie. Daarnaast zetten we in op het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg en het ondersteunen van gezinnen door middel van ons Familiekrediet.

Veiligheid is een fundamentele voorwaarde voor een stabiele samenleving. Wij staan voor een sterke, nabije en goed gefinancierde politie en justitie die effectief kunnen optreden tegen criminaliteit. Dit betekent meer agenten op straat, betere ondersteuning voor onze veiligheidsdiensten en strengere maatregelen tegen geweld en criminaliteit.

 

Onze kandidaten

De andere redenen