Maurice Van Hemelen

Voorzitter Gemeenteraad

Maurice is geboren in het midden van Heultje-dorp. Zijn vader was er werkzaam als onderwijzer in de plaatselijke gemeenteschool, later was hij er hoofd-onderwijzer. Als tweede jongste uit een kroostrijk gezin van 7 kinderen (2 jong overleden) werd hij begin 1951 naar de lokale kleuterschool gezonden.
Na de lagere school volgde - voor een betere (?) opvoeding - een verblijf in het Klein Seminarie te Mechelen waar er toen op internaatsniveau enkel een afdeling Grieks-Latijnse Humaniora bestond. In Antwerpen behaalde hij een diploma van maatschappelijk assistent
.
Vanaf 1970 was Maurice werkzaam bij de Sociale Dienst OCMW Westerlo als diensthoofd. Hier was hij als eerste en enig voltijds personeelslid ondersteuner van alle nieuwe initiatieven. Na een loopbaan van bijna 37 jaar in dit lokaal bestuur is hij volledig verweven met Westerlo en zijn inwoners. Door zijn werk, zijn functie als secretaris van de Gemeentelijke Bejaardenraad (van 1971 tot 2006) en nu voorzitter van de herdoopte Seniorenraad en verschillende activiteiten als vrijwilliger is er voeling met het dagelijkse leven in de gemeente. Na de verkiezingen van 2006 - zijn enige deelname aan de verkiezingen, werd hij schepen met een 1499 voorkeurstemmen. Hij werd schepen van Sociale Zaken, Onderwijs, Huisvesting en personeel en door deze functie werd hij lid van het Directiecomité van de Geelse Huisvesting en Voorzitter van de Scholengemeenschap "Scholen aan de Nete".
Maurice was en is aanspreekbaar voor iedereen, kent zeer vele inwoners en elk hoekje en straatje. Hierdoor wordt hij door velen beschouwd als een "wereld"-beroemde Westelnaar.

Maurice is gehuwd met Agnes Pals, ook een echte Westelse, en heeft 3 kinderen, 2 stiefkinderen en is de trotse bezitter van 9 kleinkinderen !

De voornaamste hobby van Maurice is en was sporten. Hij is oud voetballer van Heultje, Houtvenne en Zoerle. Hij is ook stichter van de Volleybalclub Hollandsedreef en actief loper (13 marathons). Iedere morgen loopt hij - als bosbad - 10 kilometer door de Westelse natuur, zijn natuurlijk remedie tegen veroudering.

Door de jarenlange ervaring met de burger is hem geen enkele menselijke nood onbekend.

Westerlo moet een leefbare, mooie gemeente blijven. Daarbij besteedt Maurice bijzondere aandacht aan senioren en de vergrijzing, welzijn voor iedereen, aandacht voor de kansarmen en huisvesting.

Als actief sporter blijft gezondheid en fitheid van iedereen een item dat aan de beleidstafel aan bod dient te komen. Dat kan enkel door het behoud en voorzien van aangepaste infrastructuur in een gezonde omgeving.

De slogan’s van Maurice zijn
- WELZIJN VOOR ELKE WESTELAAR;
- BESTUREN MET ERVARING EN KENNIS VAN ZAKEN;
- POLITIEK MET EEN HART EN EEN LACH.