Isabelle Peeters

Bestuurslid

Isabelle is 35 en afkomstig uit Laakdal maar woont al 11 jaar in Zoerle-Parwijs met haar man Jimmy Van Kerckhoven, een echte Zoelenaar. Samen hebben ze 2 kinderen: Fran (8) en Renz (6). Isabelle volgde een opleiding tot zorgkundige. Op dit ogenblik revalideert Isabelle van een zware rugoperatie.

Isabelle was vroeger erg sportief en heeft nog steeds veel belangstelling voor heel wat sporten. Zo volgt ze op de voet het darts, volleybal, tennis, voetbal en nog veel meer en natuurlijk ook haar dochter Fran bij dansstudio Shake. Isabelle vindt Westerlo een sportieve gemeente en wil dit graag zo houden door het ondersteunen van sportclubs, de sportinfrastructuur en het aanzetten van jongeren tot sporten.

Jonge gezinnen hebben het vaak niet makkelijke om werk en gezin te combineren of om financieel rond te komen. Ook voor deze gezinnen wil Isabelle zich graag inzetten.

Ook ouderen en ouderenzorg vindt ze belangrijk. Gezien het aantal ouderen in onze gemeente de volgende jaren enkel zal toenemen is het belangrijk dat ook hier de nodige aandacht aan wordt besteed.