Evelien Belmans

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Evelien is de dochter van Marc Belmans, de vroegere drukker. Evelien werkt als woningverantwoordelijke (hoofdopvoeder) in een instelling voor mensen met een beperking, het MPI te Oosterlo. Ze was actief bij de Chiro en gedurende 5 jaar voorzitster van het jeugdhuis Phoenix. Op beleidsvlak heeft ze dan ook een bijzondere aandacht voor de Jongeren en de jongerenproblematiek evenals voor mensen met een beperking.
Met enkele vrienden zet Evelien zich al enkele jaren in voor het goede doel ‘Kom op tegen kanker’. Elk jaar voorzien zij Westerlo van de Azalea plantjes in september. Verder draagt Evelien haar steentje bij in het oudercomité van Het Rietje in Westerlo, waar haar dochter in de kleuterklas zit.