Ward Kennes

Burgemeester - Lijsttrekker lokale verkiezingen 2024

Burgemeester

veiligheid (politie, brandweer, noodplanning), 
communicatie, toerisme, burgerlijke stand, mobiliteit,
internationale samenwerking, 
coördinatie masterplannen

“Ward is sedert 2005 burgemeester van Kasterlee. Van 2008 tot 2019 vertegenwoordigde hij onze kieskring in het Vlaams Parlement. Als voorzitter van de Conferentie van Kempense burgemeesters en voorzitter van Streekplatform Kempen is hij een hartstochtelijk pleitbezorger van de Kempense dossiers.”