Jurgen Bauwens

Burgemeester

Sinds 1 januari 2016 heb ik het genoegen gehad om te mogen dienen als eerste schepen onder onze burgemeester Michel Du Tré. Ik kreeg als eerste schepen de verantwoordelijkheid over openbare werken, groenvoorziening, mobiliteit, verkeer en kerkfabrieken. Laat dit nu juist de beleidsdomeinen zijn die steeds in ontwikkeling zijn. De afgelopen 3 jaar heb ik samen met mijn collega’s uit het college een tandje bijgestoken in het realiseren van heel wat rioleringsdossiers . En ook de komende legislatuur gaan we op de ingeslagen weg verder met de collectorwerken fase III op de Ruiter.
Ondertussen tekende onze burgemeester ook het Waasmunster van morgen waarbij een modern bestuur en een moderne infrastructuur met de bouw van een nieuw sport -en vrijetijdscomplex ‘De Meermin’, een gloednieuw gemeentehuis en de woonontwikkelingen op de oude Dessosite de basispeilers moeten vormen.

Door het pijnlijke verlies van onze geliefde burgemeester diende onze partij op zoek te gaan naar een nieuwe burgemeester. Het partijbestuur droeg mij dan ook unaniem voor om Michel op te volgen. Het is een eer om het gedachtegoed van mijn grote leermeester verder te mogen uit dragen en ik zal er dan ook samen met onze coalitiepartner alles aan doen opdat het Waasmunster van morgen gerealiseerd wordt!

We gaan samen de komende jaren verder bouwen aan een nog beter Waasmunster!