Voor jou gerealiseerd

Onthardingsprojecten.

 

Door grote(re) asfaltvlaktes te ontharden en wadi’s aan te leggen wordt het regenwater gebufferd en dringt het trager in de ondergrond. Dit helpt wateroverlast vermijden, is goed voor het grondwaterpeil en zorgt voor frisse plaatsen tijdens warme(re) perioden. Bovendien wordt zo een groene oase gecreëerd, waar het fijn vertoeven is.

 

Bernard Vandenbulcke, Dirk Desmet en Vic Ravelingeen.

 

Gelukswandeling en gezondheid.

Gezondheid is het kostbaarste bezit voor elke inwoner, jong en oud. Wij zetten in op lichamelijke gezondheid (borstkankercampagne, hartveilige gemeente, valpreventie) maar ook op mentaal welzijn (kzitermee, eerstelijnspsychologen,dementievriendelijke gemeente).

Ann Cosaert en Eliane Spincemaille. 

 

Buitenhuwelijken.

Om het burgerlijk huwelijk super romantisch te maken voor het bruidspaar en hun genodigden, introduceerde onze Schepen van Liefde enkele jaren geleden het concept buitenhuwelijk aan de vijver van het Gemeentepunt.

 

Eliane Spincemaille. 

 

Onderwijscheques.

Op voorstel van cd&v werden vanaf schooljaar 2020-2021 de onderwijscheques ingevoerd. Zij helpen kwetsbare gezinnen om de schoolfactuur van de kinderen (kleuter tot middelbaar) te betalen. Meer dan 300 kinderen die aan de voorwaarden voldoen, krijgen hiermee een duwtje in de rug.

Eliane Spincemaille en Isabelle Degezelle.

 

Skatepark.

Jongeren verdienen hun plek binnen onze gemeente. Daarom bouwen we naast het jeugdhuis een nieuw skatepark dat we deze zomer in gebruik nemen. We bundelen hierbij de krachten: minister van jeugd Benjamin Dalle subisdieerde 72.700 euro, de gemeente legt 50.000 euro op tafel en daarbovenop nog 1 extra euro per euro die de skaters inzamelen via crowdfunding. Zo nemen de skaters zelf hun verantwoordelijkheid om extra middelen te verzamelen om skaten in Zwevegem top te maken.

Raf Deprez en Isabelle Degezelle. 

 

Hondenlosloopweide.

De hondenlosloopweide achter het Gemeentepunt biedt onze geliefde viervoeters de ruimte die ze nodig hebben om zich onbezorgd en vrij te kunnen uitleven. Iedereen welkom, want je kan er naar hartenlust socialisen met andere baasjes.

Bernard Vandenbulcke, Dirk Desmet en Vic Ravelingeen.

 

Publieke gebouwen.

Kwalitatieve infrastructuur voor onze verenigingen vergen onderhouds- en energiebesparende investeringen zoals in het OC De Spoele in Otegem waar het schrijnwerk vervangen werd en het sanitair vernieuwd wordt. Ook een wifi-verbinding is beschikbaar en een AED-toestel maakt het 🧡-veilig.

Bart Dewaele, Eliane Spincemaille en Raf Deprez.

 

Onderwijs- en vrijetijdscampus Kappaert.

Onze prachtige campus is een unieke parel in Vlaanderen, dankzij de samenwerking van het buitengewoon onderwijs, het kunstonderwijs en de vrijetijdsactiviteiten van kinderopvang en vakantiewerking. Dankzij 6 miljoen Vlaamse Agion subsidies bouwen we aan een campus waar de jeugd centraal staat en kan deelnemen aan zowel kwalitatief onderwijs als aan creatieve en plezierige vrijetijdsbestedingen.

Ann Cosaert, Dirk Desmet, Isabelle Degezelle, Raf Deprez, Sem Vanhessche en Eliane Spincemaille.

 

Rustbanken.

Het beloofde rustbankenplan over de gehele gemeente is er: we inventariseerden 361 aangename plekjes om even te verpozen. Uit een publieke inspraakronde worden nog 30 waardevolle suggesties weerhouden voor nieuwe rustbanken op ons openbaar domein in o.a. de Kapel Milanendreef, op de hoek van de Scheldestraat en de Zwevegemstraat, de Wulfsbergstraat, het Europaplein en het Lettenhofpark.

Dirk Desmet en Eliane Spincemaille.

 

Brede schoolwerking.

De schoolomgeving van Heestert is hét voorbeeld van een brede schoolwerking waar heel wat verenigingen ook een onderkomen vinden. De nieuwe school kon gerealiseerd worden in 2019 met 4.5 miljoen Vlaamse Agion subsidies. Ook buiten de schooluren wordt deze site optimaal benut door de chiro, de fanfare, de sportverenigingen en de socio-culturele verenigingen. Dit kan de gemeenschap in Heestert alleen maar ten goede komen.

Isabelle Degezelle, Barbara Demeulenare en Raf Deprez.

 

Waardering van vrijwilligers.

Verenigingen en vrijwilligers zijn de verbindende factor van onze maatschappij. Daarom willen we hen optimaal ondersteunen door de financiële toelagen voor erkende verenigingen op te trekken en door vrijwilligers uitgebreid te bedanken tijdens een vrijwilligersfeest.

Isabelle Degezelle en Barbara Demeulenare. 

 

Nieuwe speelpleintjes.

We gaan voor een Zwevegem waar gezinnen kunnen ontspannen in hun omgeving. Zo hebben we reeds 40 speelpleintjes en 3 speelroutes waar het Europaspeelbos, het prikkelpad en het prikkelplein mooie realisaties van zijn. We kunnen er niet alleen ontspannen met sport en spel, maar ook bijleren. Zo kan je langs het prikkelpad kennismaken met korte ketenproducten, waardoor we beter begrijpen waar ons voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd.

Isabelle Degezelle en Sem Vanhessche.

 

Schuldenlast.

Hoe uitdagend de afgelopen jaren ook waren (corona, energieprijzen, loonindexeringen,...), de schulden van het lokaal bestuur bleven onder controle. Meer zelfs, er is een gestage afbouw merkbaar! Eind 2022 daalde onze gemeentelijke schuld per inwoner (€1.235/inw) voor het eerst ONDER het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten (€1.256/inw).