Minister Crevits verkent rol apothekers tijdens een werkbezoek aan Centrumapotheek Torhout

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vandaag heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits een werkbezoek gebracht aan de Centrumapotheek in Torhout. Tijdens dit bezoek met een blik achter de schermen maakte de minister grondig kennis met de dagelijkse werking van de apotheek en de cruciale rol van apothekers in het landschap van preventie en eerstelijnsgezondheidszorg. De minister had tijdens het bezoek een interessant gesprek met de lokale apotheker-titularis Annelore Verbrugghe over de diverse aspecten van de dagelijkse apotheekpraktijk, met nadruk op de bijdrage van apothekers aan preventie en eerstelijnsgezondheidszorg.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits: “Onze apothekers hebben een heel verbindende rol in ons gezondheidslandschap, zeker in de eerstelijns gezondheidszorg en op het vlak van preventie. Ze doen zoveel meer dan geneesmiddelen verkopen. Ze luisteren naar de mensen, staan in voor laagdrempelige zorg en verwijzen door waar nodig. Tijdens de laatste herfst- en wintervaccinatiecampagne 2023-2024 stonden ze ook in voor de toediening van vaccins aan prioritaire groepen en kwetsbare personen. Een kwart van de 1,5 miljoen coronavaccins werden in de apotheken geplaatst. Het bezoek in Torhout was voor mij een manier om hen daarvoor te bedanken met daarbovenop een leerrijke kijk achter de schermen van de Centrumapotheek.”

 

In Vlaanderen is het Vlaams Apothekers Netwerk de belangrijkste spreekbuis van de apotheker. Het Netwerk vertegenwoordigt 2600 apotheken in Vlaanderen en Brussel waar ongeveer 9000 mensen werken. Elke dag bereiken apothekers 500.000 patiënten.

Het bezoek in Torhout richtte zich op de meerwaarde die apothekers bieden in de gezondheidszorg en hoe ze fungeren als toegankelijke zorgverleners voor diverse lagen van de bevolking. De minister werd uitgenodigd om haar visie te delen over hoe het beleid de samenwerking met apothekers in eerstelijnszones verder kan versterken en optimaliseren. Tenslotte kwam ook preventie, een speerpunt van de Vlaamse overheid, prominent aan bod. Zo kreeg ze ook uitleg over het #CAVAsa project. Dat is een project van het Vlaams Apothekers Netwerk en het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Apothekers worden ingeschakeld als detectiekanaal voor personen met psychosociale noden en nemen een belangrijke rol op op het vlak van preventie in de gezondheidszorg.

Naast huisartsen, zijn apothekers zeer toegankelijke zorgverleners die dagelijks in contact komen met diverse lagen van de bevolking, inclusief (sociaal) kwetsbare burgers. Als directe adviseurs over medicatie kunnen apothekers patiënten ook doorverwijzen naar verdere professionele hulp indien nodig. De samenwerking tussen apothekers en andere zorgactoren, zoals huisartsen, verpleegkundigen, tabakologen, diëtisten, enz. illustreert de opname van apothekers in het zorg- en welzijnslandschap.

Daarom werd er tijdens het werkbezoek gesproken over onder meer de rol van apothekers in de lokale zorgraden, de eerstelijnszones en als laagdrempelig aanspreekpunt en doorverwijzer in de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Apothekers zijn daarnaast vaak de eerste vindplaats voor allerlei andere gezondheidsvragen en in het kader van preventie. Sinds de voorbije coronapandemie staan ze ook grootschalige en/of lokale vaccinatiecampagnes bij via sensibilisering van patiënten en als lokale vaccinator (tegen het coronavirus en tegen de griep). Ze nemen tenslotte enthousiast deel aan projecten die de laagdrempelige zorg die ze bieden naar hogere niveaus tillen, zoals het project #CAVAsa, Maand van de Preventie en Suïcidepreventie via de apotheek.

In het kader van deze gezondheids- en preventieprojecten fungeren huisapothekers als spilfiguren in bijv. het detecteren van gezondheids- en psychosociale noden en in het doorverwijzen van (sociaal) kwetsbare burgers naar passende hulp. Deze lopende projecten hebben al veelbelovende resultaten getoond over het werk van de deelnemende apothekers in het bieden van preventieve zorg en het aanpakken van psychosociale problemen. Bovenkant formulier

 

Nieuws van de afdeling CD&V Torhout

Torhoutse sterrenkindjes krijgen een naam op de sterretjesweide en in het sterrenregister

Op de gemeenteraad van 26 februari stelde gemeenteraadslid Delphine Levrouw de vraag om een sterrenregister te willen openen : 

"Er was de voorbije weken veel aandacht op de socials voor de vraag of steden een sterrenregister willen openen. Via deze weg wil ik vragen dat de stad extra aandacht schenkt aan deze oproep.
Het ouderschap is een prachtige reis, maar helaas worden sommige gezinnen geconfronteerd met het ondenkbare verlies van een kind. Ouders die deze pijnlijke weg bewandelen, worden vaak liefdevol 'sterrenouders' genoemd, omdat hun kostbare kinderen nu schitteren als sterren aan de hemel.
Om deze sterrenouders een hart onder de riem te steken en erkenning te geven aan de liefde en het verdriet dat ze met zich meedragen, zou ik willen vragen dat ook Torhout een sterrenregister opent, zoals ik ook in mijn brief aan jullie gevraagd heb.
Dit Sterrenregister kan dienen als een tastbare herinnering en eerbetoon aan alle sterrenkindjes van Torhout die ons helaas te vroeg hebben verlaten. Bovendien kan het een bron van troost en steun zijn voor de betrokken families, wetende dat de gemeenschap hun verdriet erkent en deelt. "

Ouders van kindjes die sterven binnen de 140 dagen na de bevruchting kunnen hun kindje voortaan laten registreren in het sterrenregister. Op die manier wil het lokaal bestuur deze ouders en hun kinderen steunen in deze moeilijke periode. Ouders krijgen het attest mee naar huis samen met een herinneringskaartje. Ook op het Stiltepark is een plaats om sterrenkindjes te herdenken.

 

Torhout kiest

CD&V Torhout bevraagt inwoners: “Voelen wat er leeft richting verkiezingen in 2024”

CD&V Torhout gaat de inwoners van de gemeente bevragen. We zullen dat doen via Facebook en Instagram, alsook door deze actie tijdens de wekelijkse woensdagmarkt. Wellicht hebben sommigen onder jullie al de campagne opgemerkt op sociale media onder de noemer ‘Torhout Kiest’. Op dag van vandaag lieten al meer dan 1000 Torhoutenaren van zich horen.

 

Boek Hilde Crevits 'Tussen eb en vloed'

Mijn eerste pennenvrucht is er: 'Tussen eb en vloed'. 

Deze zomer ben ik tijdens lange strandwandelingen op zoek gegaan naar de drijfveren en het fundament van mijn overtuigingen. 'Tussen eb en vloed' is daar de weerslag van. Een boek over het belang van wortels en vleugels, over ambitie, maar ook over onzekerheid, faalangst en perfectionisme. Over breekbaarheid en veerkracht. Over zachtheid en empathie in de politiek en hoe zeldzaam die geworden zijn. Balans vinden en koers houden is dan de opdracht.

Veel leesplezier! 

Hilde