Eric Van Rompuy

Nationaal voorzitter CD&V senioren, Ere-volksvertegenwoordiger, Ere-schepen Zaventem

Meer respect voor Generatie Ervaring

In het ouderenplan van onze partij wordt terecht meer respect gevraagd voor Generatie Ervaring. Oud is niet out. We steunen dan ook de petitie www.respectvoorouderen.be. Teken ze zeker mee!

Dagelijks lezen we in de media berichten over discriminatie van ouderen in de samenleving. Zo wil de Europese Commissie een richtlijn uitvaardigen dat 70-plussers elke 5 jaar hun rijgeschiktheid moeten laten testen. Kamerlid Jef Vandenbergh stelde in reactie dat rijgeschiktheid niet afhangt van de leeftijd. Het is wraakroepend dat ouderen in hun mobiliteit worden beknot. NEEN aan discriminatie in het verkeer.

Ook digitalisering stelt ouderen voor problemen. Tegen 2025 daalt het aantal bankautomaten van 5500 naar 2200. Cd&v-schepen Kevin Defieuw van Wevelgem nam daarom het lovenswaardig initiatief om in deelgemeente Moorsele een ‘gemeentelijke’ bankautomaat in te voeren om de fysieke dienstverlening bij het verkrijgen van cashgeld te faciliteren. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zouden alle cd&v-afdelingen dit in hun programma moeten opnemen.

Senioren willen zo bovendien lang mogelijk blijven wonen en actief zijn in hun vertrouwde omgeving. Daarom moeten meer initiatieven worden genomen en regels worden uitgevaardigd voor cohousing, mobiele zorgwoningen, intergenerationeel samenwonen en zorgunits. Vlaams Parlementslid Katrien Schrijvers nam hiertoe enkele decretale initiatieven.

Tot slot zien we ook dat van de mensen tussen 60 en 64 jaar slechts 38% aan de slag zijn tegenover 65% in Nederland. Leeftijd blijft een vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt ook in Vlaanderen. Ouderen boven 55 maken 40% minder kans om uitgenodigd te worden op sollicitatiegesprekken. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de lage werkzaamheidsgraad te verhogen ook van de ouderen.

Als cd&v-Senioren zijn we blij met de groeiende steun van het ouderenbeleid en willen we dit vertaald zien in concrete beleidsmaatregelen op alle niveaus.

Publicaties