"WIJ, SAMEN STERK"

Publicatiedatum

Auteur

Willy Schevernels

Deel dit artikel

‘WIJ, SAMEN STERK’: een nieuw verbindend project voor Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Op 13 oktober 2024 kiezen de inwoners van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht voor het eerst een gemeenteraad voor hun nieuwe gemeente. Op het stembiljet zullen ze alvast een nieuw politieke beweging kunnen terugvinden. ‘WIJ, SAMEN STERK’, is een verruimingslijst die het politieke centrum wil verenigen. “Een beleid dat daadkrachtig en nabij is, waarin elke deelgemeente evenveel telt, dat is onze gemeenschappelijke drijfveer die we door samen te werken nog beter kunnen realiseren”, zo klinkt het.

 De gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 worden in vele opzichten verkiezingen van ‘de eerste keer’ in de gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. In de eerste plaats omdat er voor het eerst een gemeenteraad wordt gekozen voor de nieuwe fusiegemeente. Daarnaast heeft de Vlaamse regering ook de electorale spelregels aangepast, waardoor bijvoorbeeld de opkomstplicht zal wegvallen.

Deze gemeenteraadsverkiezingen moeten dan ook volledig draaien rond het verhaal voor de nieuwe gemeente. Het lokale beleid moet centraal staan. Nationale politiek is daaraan ondergeschikt. Het is al veel langer duidelijk dat de kiezer op lokaal niveau niet wakker ligt van de nationale politieke en ideologische tegenstellingen.

“De burger verwacht van zijn gemeentebestuur daadkrachtig beleid met oplossingen voor zijn dagelijkse bezorgdheden en een realistische visie voor de toekomst van de gemeente. Men kiest op lokaal niveau voor politici die men die opdracht kan toevertrouwen. De partijkleur speelt dan veel minder of niet mee”, zo zegt burgemeester van Beveren Marc Van de Vijver.

Het nieuwe politieke verruimingsproject ‘WIJ, SAMEN STERK’ wil daarom het politieke centrum in de nieuwe gemeente verenigen en versterken. “Samen staan we namelijk veel sterker”, zo stelt burgemeester Van de Vijver. De partijen cd&v en Open Vld stappen mee in dat verhaal en zullen kandidaten leveren voor de lijst van ‘WIJ, SAMEN STERK’. Beide partijen benadrukken echter dat het niet gaat om een kartel. Op de lijst worden immers ook plaatsen vrijgehouden voor partijonafhankelijke kandidaten.

“Met ons verruimingsproject nemen we afstand van nationale partijpolitiek en bundelen we de krachten op lokaal niveau ten dienste van onze gemeente. We hopen dat dat ervoor zal zorgen dat ook nieuwe mensen hun schouders willen zetten onder dit verhaal. De drempel naar de politiek blijkt immers voor veel geïnteresseerden vaak nog te hoog te zijn, omdat men geen partijpolitiek etiket wil opgekleefd krijgen. Met ons verruimingsproject geven we deze mensen wel de kans om de stap naar de politiek te zetten. Dat kan onze gemeente enkel maar ten goede komen. Geïnteresseerden mogen zich alvast bij ons melden”, zeggen Filip Vercauteren, schepen in Kruibeke en Willy Schevernels, voorzitter van cd&v Zwijndrecht.

De naam ‘WIJ, SAMEN STERK’ staat symbool voor de uitgangspunten van de nieuwe lijst. “‘WIJ’ symboliseert de nabijheidspolitiek waarvoor we staan. Voor ons telt elke inwoner in elke deelgemeente. Met ‘SAMEN STERK’ brengen we een dubbele boodschap:

We bundelen de krachten van het politiek centrum en we geloven in de kracht van de fusie van de gemeenten Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke”, zo verduidelijkt Pieter-Jan Certyn, voorzitter van cd&v Beveren.

De komende maanden zal binnen ‘WIJ, SAMEN STERK’ gewerkt worden aan het gemeenschappelijk programma. “We hebben echter al een aantal prioriteiten vastgelegd”, zo stelt Myriam Hofkens, voorzitster van Open Vld Beveren. “In onze nieuwe fusiegemeente zal een nabije basisdienstverlening meer dan ooit belangrijk zijn. We willen daarom een basisdienstverlening in elke deelgemeente garanderen”.

“Maar ook andere thema’s stellen we centraal. Een duurzaam ruimtegebruik waar we een evenwicht vinden tussen het behoud van open ruimte en het bouwen van nieuwe woningen. Een warm en activerend sociaal beleid, levendige en veilige kernen waar we onze lokale ondernemers alle kansen geven om te bloeien en een vlotte mobiliteit met extra aandacht voor de fietser en de wandelaar”, zo vult Céline Vermeiren, ondervoorzitster van Open Vld Beveren nog aan.

De afdelingen van cd&v en Open Vld benadrukken verder nog dat ze de band met hun nationale moederpartij niet doorknippen. “’WIJ, SAMEN STERK’ is een samenwerkingsverband op het niveau van de gemeenteraadsfractie. Daar zullen we gemeenschappelijk optrekken. Daarnaast blijven onze afdelingen ook functioneren. We laten de band met onze leden niet los. Dit stelt ons bovendien in staat om sneller bovenlokaal problemen waarmee in onze gemeente geconfronteerd worden, aan te kaarten”, zo stellen Ann Van Damme, schepen in Zwijndrecht en Wando Vandervelden voorzitter van Open Vld Zwijndrecht.

Cd&v zit vandaag in Beveren en Kruibeke in de meerderheid, Open Vld maakt in de beide gemeenten deel uit van de oppositie. “Tot aan de verkiezingen komt daarin geen verandering”, zo verduidelijken Victor Catry en Louis Verest, beiden gemeenteraadsleden van Open Vld in Beveren en Kruibeke. “We blijven elk onze rol vervullen en werken in de tussentijd verder aan onze gemeenschappelijke toekomstvisie”.

‘WIJ, SAMEN STERK’ kijkt de toekomst alvast met veel vertrouwen tegemoet. “Met dit verruimingsproject brengen we een verbindend en nabij verhaal waaraan iedereen kan meebouwen en waarin elke deelgemeente evenveel telt. Een verhaal dat politieke verschillen overstijgt en daadkrachtig beleid centraal stelt. Een verhaal van geëngageerde mensen in elk van onze gemeenten. Een samenwerking om van de fusie van Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke een succesverhaal te maken”, zo besluit Thomas Laureys, voorzitter van cd&v Kruibeke.

 

 

Nieuws

‘WIJ, SAMEN STERK’: een nieuw verbindend project

‘WIJ, SAMEN STERK’: een nieuw verbindend project voor Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Toekomstvisie fusievorming

2023 is afgesloten en het nieuwe jaar 2024 vraagt intussen onze volle aandacht.

"Wij samen sterk"

Marc Van de Vijver aangeduid als lijsttrekker van ‘Wij, Samen Sterk’