Toon Duisters

Gemeenteraadslid

Als vroeg gepensioneerde kan Toon Duisters zich samen met echtgenoot Lucienne volledig wijden aan zijn gezin, de hobby's en natuurlijk de hobby's van de vier kleinkinderen. Wandelen, fietsen, camperen en voornamelijk het organiseren van deze activiteiten binnen de vrijetijdsorganisatie Pasar. Dit alles vult de meeste van zijn vrije tijd in. Zijn politieke interesse werd aangewakkerd door enerzijds zijn engagement als bestuurder van Pasar nationaal en anderzijds door in het verleden zijn mandaat als voorzitter van de cultuurraad waarin verbinding centraal staat. Niet verwonderlijk dus dat deze items vrije tijd, cultuur en toerisme samen met de algemene veiligheid binnen een leefgemeenschap bovenaan zijn politieke agenda staan.