Toben Braeckevelt

3e opvolger Federaal Parlement

Wie ben je?

Ik ben Toben Braeckevelt en samen met mijn echtgenote Aurelie Debaene woon ik in Oostkamp. In het dagelijkse leven ben ik ambtenaar bij de FOD Financiën in Brugge en schepen van patrimonium en aankoopbeleid in de gemeente Oostkamp. In het verleden was ik actief als parlementair medewerker voor Sabine de Bethune. Ondertussen ben ik ook actief als lid van de nationale partijraad en het West-Vlaams provinciaal bestuur. Naast mijn professionele activiteiten kan je mij terugvinden in het Feestcomité Moerbrugge als bestuurslid en zet ik mij als vrijwilliger in bij talloze activiteiten met als hoofddoel om mensen te helpen en te zorgen voor meer verbinding.

Waarom ben je kandidaat op 9 juni?

Als vrijwilliger en politicus in Oostkamp wil ik mijn engagement verbreden. Ik ga als kandidaat voor een samenleving waar mensen zich veilig voelen, fiscaal beloond worden voor het harde werk en kunnen blijven genieten van een goede gezondheidszorg.

Wat is je favoriete plekje in onze provincie?

Het Beverhoutsveld, dit is een mooi wandelgebied tussen Moerbrugge en Beernem met een unieke eigendoms- en beheersstructuur. Het is een plaats waar landbouw nog volop de gronden gebruikt en waar de prachtige dreven zorgen voor uren wandelplezier.