Tim Ruytjens

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Van kindsaf woont Tim in Kontich-Waarloos. In 2006 kwam hij terecht in het jeugdhuis KomAf in Kontich-Kazerne. Twee jaar later zat hij daar in het bestuur. Een functie die hij tot in 2012 vervulde. Vanuit het jeugdhuis kwam Tim in 2008 in de jeugdraad terecht. Daar leerde hij wat beleid voeren was. Ondertussen was Tim in 2011 lid geworden van de milieuraad. Een functie die hij nog steeds uitoefent.

Nadat Tim begin 2017 afscheid had genomen van de jeugdraad, was hij zo overtuigd geraakt van het nut van gemeentelijke politiek dat hij zich hierin wou engageren. De CD&V bleek de partij die het dichtst aanleunde bij zijn eigen standpunten. Bij de verkiezingen van 2018 was Tim voor het eerst kandidaat op de CD&V-lijst.

Sinds begin 2022 zetelt Tim als vertegenwoordiger van de CD&V in het bijzonder comité voor de sociale dienst.