Jan Loddewyckx

Derde schepen, Schepen Financiën, IT & personeelszaken

Ik ben Jan Loddewykx en op 5 jaar na, al mijn hele leven Tieltenaar; de laatste 15 jaar met mijn vrouw en 2 zonen. Ik ben dan ook getuige geweest van de groei van onze gemeente tot wat ze nu is, en ben ervan overtuigd dat een deugdelijk bestuur met aandacht voor de gehele samenleving, meer dan ooit een noodzaak is, willen we aan de verwachtingen van onze bewoners voldoen.
Deugdelijk bestuur vertaalt zich in gedrevenheid en dossierkennis. Twee aspecten waarin onze CD&V-ploeg een absolute meerwaarde kan betekenen.
Vanuit mijn professionele achtergrond als bouwkundig ingenieur enerzijds, en de laatste jaren als directeur administratie (finance, HR, IT) bij een Limburgse aannemer anderzijds, gaat mijn interesse uit naar zowel het technische beleid als het beleid op administratief vlak.
Technisch betreft dit ruimtelijke ordening, openbare werken, en alles wat hiermee maar kan samenhangen. Administratief als het gaat over een efficiënt en flexibel dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoerende administratie, met een grote focus op dienstverlening voor de volledige samenleving; zowel voor elk individu afzonderlijk, de gezinnen als de gemeentelijke verenigingen. Uiteraard binnen vastgelegde budgetten.
Als fervent sporter ben ik ook van mening dat onze gemeente een sportbeleid moet voeren, afgestemd op haar grootte en diversiteit aan inwoners.