Thijs Craane

Voorzitter CD&V Leuven

Wie is Thijs?
Zoals zovele studenten ben ik in het fijne Leuven blijven hangen na mijn studies. Ondertussen mag ik mij al 6 jaar inwoner van deze geweldige stad noemen. Onderwijs is mijn passie, daarom ben ik dan ook blij om mijn dagen te kunnen vullen als directeur van het Heilig Hartinstituut Kessel-Lo. Als ik nog wat tijd over heb, probeer ik al joggend mijn sportieve kilometers te sprokkelen in het Keizersbergpark.

Waar draait het om voor Thijs?
Elke dag probeer ik jongeren kansen en mogelijkheden te geven om zich te ontplooien. Concreet wil ik een lans breken voor jongeren die omwille van hun thuissituatie of sociale-economische achtergrond minder kansen krijgen of hebben dan hun leeftijdsgenoten. In tijden waarin de (kinder)armoede terug aangroeit, wil ik als kandidaat-gemeenteraadslid hier extra aandacht aan besteden.