Artikels met het label: "zorg"

Hoe een pilletje meer of minder het leven van ouderen kan verbeteren

Cd&v Kortrijk bij monde van Mia Cattebeke: “Bevorder de optimalisering van de medicatie van de bewoners in de woonzorgcentra”. Dit moet leiden tot een betere levenskwaliteit, minder bijwerkingen en een lagere kostprijs voor de betrokken bewoners. Veel ouderen hebben meerdere zorgnoden en nemen daardoor soms heel veel medicatie, soms ook té veel en onnodig. Dit kan gevaarlijk zijn of heel vervelende gevolgen hebben, zoals verlies van levenslust, verminderde eetlust, andere ongemakken en zelfs (hersen)schade.

Daarom legde Mia Cattebeke een voorstel neer in de gemeenteraad van 19 februari 2024. Implementeer het project IOMB (Integraal Optimaliseren van Medicatie bij Bewoners) in de publieke woonzorgcentra die er nog niet mee werken. Sensibiliseer ook de overige woonzorgcentra van Kortrijk om om met het project IOMB aan de slag te gaan.