Artikels met het label: "participatie"

Infomarkt mobiliteitsplan

Van harte welkom vanavond op de infomarkt omtrent het (herziene) mobiliteitsplan.  Een volgende stap na het participatiemoment in januari waarop tal van inwoners hun feedback gaven. 

Wijkoverleg Jukschot - Kapellenhof

Vanuit cd&v vinden wij participatie, inspraak en dialoog heel belangrijk. Toen onze partij in 2021 terug in het bestuur kwam, lieten we in het addendum bij het bestuursakkoord opnemen dat het wijkoverleg nieuw leven zou worden ingeblazen.