Artikels met het label: "mantelzorg"

Cd&v Edegem stelt invoering mantelzorgpremie voor!

Om een warme en solidaire samenleving te creëren, moet je kunnen rekenen op mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen. Mantelzorgers zijn hier het toonvoorbeeld van. Mantelzorg is alle extra zorg die mensen in de directe omgeving geven aan iemand die hulpbehoevend is. Een mantelzorger verleent op regelmatige basis en vanuit een familiale of sociale relatie, zorg aan een hulpbehoevende.