Stad voert nieuwe belasting in op masten en pylonen, cd&v Aarschot bezorgd “Energiebedrijven rekenen kosten gewoon door aan Aarschotenaren”

Publicatiedatum

Auteur

Nele Pelgrims

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van donderdagavond 10 november keurde het Aarschots stadsbestuur een nieuwe belasting op energiemasten en pylonen goed. Deze belasting, bij de hoogste in Vlaanderen, zou meer dan 100.000 euro moeten opbrengen.

Dat lijkt een makkelijke inkomstenbron voor de stad maar cd&v Aarschot reageert verontrust. De energiemasten van hoogspanningsbeheerder Elia vallen onder deze belasting, waardoor dit tot een verdere verhoging van de al torenhoge energiefactuur voor de Aarschotenaar kan leiden. “De kosten zullen gewoon doorgerekend worden aan inwoners, gezinnen en ondernemingen”, waarschuwt cd&v. 

In 2021 vroeg Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers aan de steden en gemeenten nochtans om geen nieuwe belastingen meer te heffen op masten van hoogspanningsbeheerder Elia en bestaande belastingen af te bouwen tegen begin 2026. Bedrijven die deze belastingen moeten betalen, rekenen de kosten door aan de consument wat leidt tot een verhoging van de energiefactuur. Het Aarschots stadsbestuur negeert deze vraag nu en heft nog snel deze belasting.

“Terwijl de energiefactuur voor iedereen stijgt tot ongekend hoge bedragen en verschillende overheden inspanningen leveren om de energiefactuur te drukken, doet de stad Aarschot het omgekeerde door deze belasting nog gauw in te voeren. Dit is echt onverantwoord in deze energiecrisis,” reageert cd&v-raadslid Dries Van Horebeek. 

Aarschot ondertekent energiepact niet

Als alternatief voor deze extra bron van inkomsten voor de stad Aarschot, stelde de cd&v fractie voor het vernieuwde lokaal energie- en klimaatpact te ondertekenen met de Vlaamse overheid. Met het ondertekenen van dit pact kan de stad financiering ontvangen om energie- en klimaatprojecten te ondersteunen. “In totaal gaat het om minstens 37 000 euro. Dit bovenop de 104 000 euro die de gemeente al jaarlijks ontvangt”, verduidelijkt raadslid Dries Van Horebeek. “Het stadbestuur heeft al verschillende energieprojecten lopen. Met deze extra financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen zou Aarschot alvast een deel van deze en toekomstige projecten kunnen financieren. Wij vinden het een gemiste kans dat deze mogelijkheid niet wordt benut.”

Stadsbestuur op zoek naar nieuwe inkomsten

De cd&v fractie maakt zich zorgen over de zoektocht naar nieuwe inkomsten door het stadsbestuur. Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren dure aankopen gedaan. In combinatie met de stijgende energie- en personeelskosten staat de stad voor grote financiële uitdagingen. Het stadsbestuur zal in december met een aangepast meerjarenplan naar de gemeenteraad komen. De inhoud hiervan is voorlopig nog onbekend.

Nieuws

Provincie gaat op zoek naar aannemer voor aanleg overstromingsgebied aan Tieltse Motte

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het voorstel goed om een aannemer te zoeken voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Tielt-Winge, tussen de Dorpsstraat en het Hazenpad enerzijds en tussen de Tieltse Motte en de oude tramdijk anderzijds.

cd&v Aarschot onthult dynamisch duo voor lokale verkiezingen

Aarschot, 27 maart 2024 – Naast de aankondiging van Nele Pelgrims als lijsttrekker kondigt cd&v Aarschot opnieuw twee namen aan voor de aankomende lokale verkiezingen in oktober: Dries Van Horebeek op plaats twee en Leo Janssens als lijstduwer. De partij trekt hiermee resoluut de kaart van verjonging, geruggensteund door ervaring.

Cd&v verwelkomt nieuw raadslid en nieuw lid bijzonder comité sociale dienst in Aarschot.