Programma

 

BRUISEND 

We maken Sint-Niklaas en deelgemeenten terug gezellig.

Ontmoeting tussen scholieren staat centraal in het Apostelplein en we hebben aandacht voor een veilig nachtleven. We organiseren een Avond van de Vrijwilliger en verhogen de subsidies voor alle verenigingen. Aan ondernemers geven we terug ruimte. Jong en oud laten we genieten van een bruisende stad en nabije natuur. We schrappen overdreven regeltjes. Het nieuw zwembad moet betaalbaar zijn, net als andere sporten. Er moet terug naar de verzuchtingen van burgers geluisterd worden. Samen maken we een langetermijnvisie voor onze stad.

 

VEILIG    

Elke burger moet zich veilig en thuis voelen in onze stad.

1. Mensen van alle leeftijden, of het nu 8- of 80-jarigen zijn, moeten zich veilig en vlot kunnen verplaatsen in onze stad. Wat goed is voor hen, is goed voor elk van ons.

2. Een zichtbare en aanspreekbare wijkpolitie is heel belangrijk om problemen te detecteren, te voorkomen en op te lossen.

3. Wijk- en dorpsvieringen, vanuit de mensen zelf, moeten sterker ondersteund worden. Ze zorgen er mede voor dat mensen zich thuis voelen, ze zijn het beste middel tegen vereenzaming en verzuring.

 

ZORGZAAM

Een zorgzaam Sint-Niklaas, met aandacht voor de echte zorgen van mensen van vandaag en morgen. Respect en vriendelijkheid centraal, voor elkaar zorgen wordt gestimuleerd en beloond. Eenzaamheid tegengaan, door participatieve buurten met de nodige ondersteuning om met elkaar te verbinden en wijken op te waarderen. Iedereen centraal: jong en ouder, vlot door het leven of met extra noden. Een kindvriendelijke stad met kwalitatieve kinderopvang, die kinderarmoede actief tegengaat. Een vrouwvriendelijke stad met voldoende straatverlichting en ontmoetings- en speelruimte. Een gezonde stad, die inzet op mentaal en fysiek welzijn.