Schoten

De nieuwe bestuursploeg wil er zijn voor elke Schotenaar. Wij willen dat Schoten een aangename gemeente is en blijft waar het prettig wonen, werken en leven is. Dit is de kern van ons beleid. En wij gaan voor een beleid op lange termijn.

Meer info: https://schoten.cdenv.be