Schoon. Betaalbaar. Betrouwbaar: hernieuwbare energie op Weelde Depot

Publicatiedatum

Auteur

Nic Andriessen

Deel dit artikel

Ravels zet binnenkort een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst door de plaatsing van 689 zonnepanelen op het dak van Weelde Depot. Dit initiatief kadert niet alleen in de doelstellingen van het klimaatactieplan, maar zal ook de CO2-uitstoot van de gemeente drastisch verminderen.

Ravels zet binnenkort een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst door de plaatsing van 689 zonnepanelen op het dak van Weelde Depot. Dit initiatief kadert niet alleen in de doelstellingen van het klimaatactieplan, maar zal ook de CO2-uitstoot van de gemeente drastisch verminderen.

Zowel voor het plaatsen van de zonnepanelen op het dak van Weelde Depot als voor de stroomafname werd een overeenkomst afgesloten met Campina Energie cv. De gemeenteraad keurde beide overeenkomsten goed in zitting van 6 februari 2023. De concessieovereenkomst en de stroomafnameovereenkomst hebben een looptijd van 20 jaar en lopen gelijktijdig. Na afloop van deze periode zal de gemeente Ravels eigenaar worden van de volledige installatie.

689 panelen

Het gemeentebestuur van Ravels heeft besloten om het dak van hal 15 van Weelde Depot te voorzien van 689 zonnepanelen om duurzame energie op te wekken. Het opgewekte vermogen zal worden gebruikt om het gemeentelijk patrimonium te verwarmen en te verlichten. De installatie zal op die manier zorgen voor de opwekking van duurzame energie die in de gemeente zelf wordt gebruikt, in plaats van energie die wordt geïmporteerd van elders.

“Deze stap is een logische volgende stap in het duurzaamheidsbeleid van het bestuur” zegt burgemeester Walter Luyten “één van de speerpunten is het reduceren van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de milieuprestaties”.

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Weelde Depot is een effectieve manier om de ecologische voetafdruk van de gemeente te verkleinen. Volgens schattingen zal deze installatie jaarlijks ongeveer 250 MwH groene stroom opwekken, wat overeenkomt met een CO2-reductie van ongeveer 85 ton per jaar.

Ter vergelijking: Een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3.500 kilowattuur (kWh) elektriciteit per jaar. De opbrengst van deze installatie kan je vergelijken met het jaarlijkse verbruik van 71 gemiddelde huishoudens in Ravels.

De burger participeert mee

Voor de plaatsing van de panelen werkt het gemeentebestuur samen met de Kempense burgercoöperatie Campina Energie. Die stelde een financieel plan op voor de installatie van de zonnepanelen op Weelde Depot. Inwoners van Ravels krijgen de kans om via de aankoop van aandelen te participeren en te delen in de winst. Daarvoor organiseert Campina Energie binnenkort een kapitaalsoproep.

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Weelde Depot is ook een inspiratie voor de inwoners van Weelde. Het laat zien dat de gemeente begaan is met de toekomst van het milieu en dat ze actie onderneemt om een duurzamere toekomst te waarborgen. Hopelijk zet dit onze inwoners ook aan om zelf stappen te ondernemen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Het plaatsen van zonnepanelen levert niet alleen een betekenisvolle bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering, maar is ook een verstandige investering in de toekomst. Het is tijd om de overstap te maken naar een duurzame energiebron en de voordelen te ervaren van een schoner, efficiënter en meer zelfvoorzienend energiebeleid.

“In deze tijden van snelle verandering en toenemende aandacht voor klimaatverandering, zijn stappen als deze belangrijk om ons richting een duurzamere toekomst te bewegen” zegt burgemeester Walter Luyten “We hopen door dit project dat andere gemeenten in onze voetsporen zullen treden en zich zullen inspannen om een duurzamere toekomst te waarborgen voor ons allemaal!”

Nieuws van cd&v Ravels

Cd&v-voorzitter Andriessen: “Ravels is financieel gezond en blijft dat ook”

Voorzitter van cd&v Ravels, Nic Andriessen, blikt tevreden terug op de begroting voor 2024 die is neergelegd in de laatste gemeenteraad van 2023.

“Wat we in 2018 hebben vooropgesteld blijft onze leidraad: geen zware lasten op de burger, geen zware lasten op de toekomst. Geen zotte dingen, maar goed bestuur.”

Ravels fietst verder

Met de oplevering van het fietspad langs de N118, Moleneinde-Vooreel, heeft Ravels opnieuw samen met AWV een stuk van ons Bovenlokale Functionele Fietspad (BFF) afgewerkt. Fietsen tussen Ravels-Eel en Weelde kan eindelijk op een veilige manier. Bij de verkiezingscampagne van 2018 trok cd&v nog doorheen Ravels, met de fiets, om ons fietsbeleid in de verf te zetten. Hoever staat het daarmee?

In Ravels telt elk kind mee

Vandaag stond het voor de derde keer op het programma: het uitdelen van de laptops voor de kinderen van het vijfde leerjaar. Dankzij cd&v maakt het gemeentebestuur daar zo'n 105.000 euro voor vrij dit schooljaar. Burgemeester Walter Luyten en schepen van Onderwijs deelden vanochtend de laptops uit.