Onze mensen

Lieve Renders

Schepen van burgerzaken, toerisme, landbouw, ontwikkelingssamenwerking, senioren, personen met een beperking & dierenwelzijn

View Lieve Renders's profile

Inne Pauwels

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst – Schepen van financiën, jeugd, bibliotheek, welzijn, armoedebestrijding, gelijke kansen & diversiteit

View Inne Pauwels's profile