Rudi Boonen

Voorzitter gemeenteraad, Schepen, Afdelingsvoorzitter

Via het culturele leven (Hamonttissser, vrijwilliger aHA!, …) ben ik van 2006 tot 2012 voorzitter van de cultuurraad geworden. Daar heb ik kunnen zien dat het toenmalige bestuur volop inzette op cultuur en beleving! De verbouwing van de Posthoorn, het nieuwe Michielshof en de aankoop van Cinema Walburg zorgde voor een nieuwe mogelijkheden en activiteiten op cultureel gebied.Vandaar mijn engagement om dit beleid te steunen door me kandidaat te stellen voor de verkiezingen van 2012! Intussen zit ik al 2 legislaturen in de gemeenteraad als schepen of raadslid.Het culturele leven en het verenigingsleven maar ook de zorg  zijn de domeinen die ik blijf volgen maar intussen zijn het toerisme, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, lokale economie en horeca waar ik me dagelijks als schepen voor inzet. De gemeenteraad probeer ik als voorzitter maandelijks in goede banen te leiden.

Als voorzitter van de afdeling cd&v Hamont-Achel tracht ik de partij aan de burgers te tonen zoals ze werkelijk is: steeds zoekende naar oplossingen  waarbij verschillende partijen verkrijgen waar ze recht op hebben. Niet polariseren maar verbinden! Geen verliezers en winnaars, maar winnaars en winnaars. Streven naar gedragen beslissingen en besluiten vanuit een positieve insteek. Zorgen dat ieder vanuit zijn eigen kracht en talent beloond wordt voor zijn inzet en engagement. Daar gaan we voor! Nu en in de toekomst! Voor een levendig en gezellig Hamont-Achel!

Bevoegdheden: Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling, Lokale economie, Toerisme, Horeca