Ruben Strobbe

Provincieraadslid, Schepen

Aanspreekbaar zijn, eerlijkheid en samenwerken ervaar ik als extra troeven in politiek.

Aanspreekbaarheid
De provincie is dichterbij dan je denkt. Ook op het politieke niveau sta je dichtbij & tussen de mensen. Je leeft, woont, werkt in de gemeenten en steden. Je weet wat leeft en welke noden er zijn.

Eerlijkheid
Een politieker moet kunnen zeggen waarom een project langer duurt of niet meteen realiseerbaar is, waarom men een bepaalde keuze maakt of volgorde hanteert.

Samenwerken
Het provinciale niveau is hét niveau waar samenwerken centraal staat. De provincie treedt op als partner en verbinder tussen gemeenten onderling, tussen gemeenten en de hogere overheid en andere nuttige partners om kansen te grijpen tot het uitvoeren van krachtige realisaties voor ons West-Vlaanderen.
Door samen te werken kunnen we meer realiseren voor de mensen/de burgers in West-Vlaanderen, bijvoorbeeld rond fietsroutes.
Vooral voor de kleinere gemeenten is het noodzakelijk om op grotere schaal samen te werken. De provincie is een neutrale partner en kan knopen doorhakken tussen gemeenten, daar is nood aan.