Ronny Herremans

Schepen

Ronny Herremans is schepen van:

  • Wonen en Woonbeleid
  • Klimaat
  • Ruimtelijke ordening
  • Leefmilieu
  • Patrimonium
  • Mobiliteit

Goed wonen is één van de sleutels van het leven! In het verlengde van zijn werk als architect zet Ronny zich in voor kwalitatief en betaalbaar wonen in onze gemeente, dit zowel voor de jongere als de oudere generaties. Bovendien besteedt hij de nodige aandacht aan een veilige omgeving, een plek waar iedereen zich goed voelt en waar iedereen zichzelf kan zijn.