Rita De Maeyer

Gemeenteraadslid - ondervoorzitter - dagelijks bestuur - partijraad