Ria Vanzieleghem

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Ik ben Ria Vanzieleghem, 61 jaar, gehuwd met Paul Dejonckheere, mijn ruggensteun.
Wij zien de fiere ouders van Wouter, Tine en Sofie en vake en moeke van onze kleinzoon Finn.
Beroepshalve werk ik als verpleegkundige bij Kind en Gezin, een boeiende en verrijkende job.
Ik ben reeds jaren door de sociale microbe gebeten en momenteel als vrijwilliger nog actief binnen Femma en ziekenzorg.
In 2004 kreeg ik de kans om in de OCMW raad te zetelen en sinds 2006 ben ik gemeenteraadslid en recent voorzitter van de gemeenteraad.

Politiek betekent voor mij onder de mensen komen en horen wat hun bekommernissen zijn, op een eerlijke manier communiceren, vertrouwen geven en het vertrouwen waard zijn. Luisteren met respect voor ieders eigenheid en vooral doen wat je zegt.

Vanuit de kracht van mensen, wederzijds vertrouwen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid werk maken van een fijne stad voor iedereen.

De groeiende kloof tussen rijk en arm moet aangepakt worden, er zijn teveel mensen die uit de boot vallen. Ik wil werken aan meer en gelijke kansen door een sterk armoedebeleid, door onderwijs die ook toekomst biedt aan zwakkere leerlingen.

De druk op de gezinnen stijgt. Het is veelal zeer moeilijk om werk en gezin te combineren. Dat impliceert dat de draagkracht van de gezinnen om zelf zorg op zich te nemen sterk vermindert. De vergrijzing van de bevolking groeit verder aan en de vraag naar kinderopvang wordt steeds groter. Het is belangrijk dat men vroegtijdig inspeelt op deze noden en toegankelijke en betaalbare zorg kan bieden.

Het verenigingsleven verder ondersteunen, verenigingen geven zuurstof en energie aan onze samenleving.