Ria Vanacker-Devos

Bestuurslid

Van 2013 tot 2018 was ik schepen voor cultuur en historisch erfgoed, senioren, gezondheid en preventie, internationale samenwerking, kinderopvang, land- en tuinbouw.

Dit intens engagement is mogelijk dankzij de steun van mijn echtgenoot Ignace en mijn kinderen.

De zorg voor onze kleinkinderen, mijn functie als bestuurslid van het Davidsfonds, de warme contacten in de seniorenvereniging Neos en het vredesproject Prima Mater, zijn een zinvolle invulling van mijn vrije tijd.

Mijn ervaring als cultuurschepen en uitgebreide kennis van de waardevolle erfgoeddossiers wil ik de komende jaren blijven ten dienste stellen om af te werken wat is opgestart.