Ravels fietst verder

Publicatiedatum

Auteur

Nic Andriessen

Deel dit artikel

Met de oplevering van het fietspad langs de N118, Moleneinde-Vooreel, heeft Ravels opnieuw samen met AWV een stuk van ons Bovenlokale Functionele Fietspad (BFF) afgewerkt. Fietsen tussen Ravels-Eel en Weelde kan eindelijk op een veilige manier. Bij de verkiezingscampagne van 2018 trok cd&v nog doorheen Ravels, met de fiets, om ons fietsbeleid in de verf te zetten. Hoever staat het daarmee?

Vanaf begin 2019 hadden we de aanleg van vrijliggende fietspaden op de Tilburgseweg, Turnhoutseweg en Geeneinde. “We zitten aan een gemiddelde van meer dan 1 kilometer fietspad per jaar dat in Ravels aangelegd wordt en we proberen dit tempo minstens vast te houden”, zegt schepen Patrick Van den Borne (cd&v).

Fietsinfrastructuur

Veilige fietsinfrastructuur is voor veel mensen een belangrijke voorwaarde om op de fiets te springen. Verplaatsingen met de fiets zitten in de lift, maar we zijn er nog niet. Om dit op een veilige manier te kunnen doen, blijft cd&v investeren in onze fietsinfrastructuur.
Samen met AWV zal er een veilige oversteekplaats komen aan de Prinsenlaan waar je van een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde kan oversteken naar de fietspaden aan beide zijden van de rijweg in de kern van Weelde. Door het creëren van een middeneiland kan je hier veilig oversteken in 2 bewegingen en maken we met een poorteffect duidelijk dat de snelheid hier overgaat van 70km/u naar 50km/u.

Lastige kruispunten

Daarnaast zullen de kruispunten van de Gemeentelaan en Kerkstraat aangepast worden, de plannen liggen momenteel op de tekentafel bij AWV om kortelings in uitvoering te gaan. Burgemeester Walter Luyten (cd&v) beaamt dat dankzij de goede samenwerking met AWV en de gemeente Ravels veel investeringen samen gedaan worden om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren.

Welke dossiers zijn er nog lopende?

De verdere uitbouw van ons BFF zit in de pijplijn. Binnenkort starten we met de volledige heraanleg inclusief riolering in de Koningsstraat, hier zal een vrijliggend fietspad aangelegd worden om de aansluiting met het fietspad richting Baarle-Hertog te maken zodat er vanaf het Geeneinde veilig naar onze Noorderburen gefietst kan worden.
De verbinding van het fietspad langs de Tilburgseweg tussen de Zandkuilstraat en het fietspad richting Tilburg zit in voorontwerpfase, deze plannen zullen kortelings toegelicht worden aan de buurtbewoners zodat ook hier hopelijk binnen afzienbare tijd de aanleg kan starten.
Verder is het studiebureau de laatste hand aan het leggen aan de ontdubbeling van het fietspad richting Turnhout, op Ravels grondgebied hopen we hier in 2025 te kunnen starten met de aanleg. Oud-Turnhout zal later hierop aansluiten in een combinatiedossier van heraanleg en riolering van de N12 richting Turnhout. Ravels wacht echter niet en we zullen het deel op ons grondgebied alvast aanleggen zodat in eerste instantie het fietspad al voldoet aan de huidige normering en er met een breedte van 2 meter al comfortabel gefietst kan worden.

En dé hamvraag: wat met de Peelsestraat?

Verder zal het grootste stuk dat we nog missen op het BFF in ontwerp kunnen gaan: het langverwachte fietspad tussen Eel en Ravels. Eindelijk heeft de minister de handtekening gezet en zijn de subsidies toegekend zodat we hier kunnen starten. Dit gecombineerde dossier bevat een gescheiden riolering, volledige heraanleg van de weg en het fietspad. Nadien volgt de overdracht aan de gemeente zodat dit voortaan een gemeenteweg is.
Samen met Aquafin, AWV, Pidpa en de gemeente Ravels is het startschot gegeven. Aquafin is trekker in dit dossier en heeft ondertussen de opdracht aan het studiebureau gegeven om het voorontwerp op te maken. Met dit stuk is meteen het laatste stuk op ons BFF op gang getrapt zodat langs iedere gewestweg een vrijliggend fietspad ligt.

Kortom: we houden vast aan onze belofte om Ravels stap voor stap verkeersveilig te maken. Zodat we samen werk maken van vlotte wegen, waar auto's en fietsers elkaar (graag) zien. We werken voort!

Nieuws van cd&v Ravels

Cd&v-voorzitter Andriessen: “Ravels is financieel gezond en blijft dat ook”

Voorzitter van cd&v Ravels, Nic Andriessen, blikt tevreden terug op de begroting voor 2024 die is neergelegd in de laatste gemeenteraad van 2023.

“Wat we in 2018 hebben vooropgesteld blijft onze leidraad: geen zware lasten op de burger, geen zware lasten op de toekomst. Geen zotte dingen, maar goed bestuur.”

In Ravels telt elk kind mee

Vandaag stond het voor de derde keer op het programma: het uitdelen van de laptops voor de kinderen van het vijfde leerjaar. Dankzij cd&v maakt het gemeentebestuur daar zo'n 105.000 euro voor vrij dit schooljaar. Burgemeester Walter Luyten en schepen van Onderwijs deelden vanochtend de laptops uit.

Dorpskern Poppel krijgt facelift door goedkeuring RUP

Op de gemeenteraad van 3 juli werd het RUP Dorpskern Poppel definitief goedgekeurd. "Dit is een goed overwogen plan wat de dorpskern van Poppel duurzaam en veilig herinricht, met doel de levendigheid van de dorpskern in Poppel te versterken," aldus burgemeester Walter Luyten.